Yêu thích
Xem thêm
Another year you made a promise Một năm mới đến em hứa hẹn với anh Another chance to turn it all around Một cơ hội khác đến để thay đổi và thành công And do not save this for tomorrow Và đừng giữ lại điều này cho ngày mai Embrace the past and you can live for now Ôm lấy quá khứ và em có thể sống cho hôm nay And I will give the world to you Và anh sẽ trao cả thế giới cho em Speak louder than the words before you Nói to hơn những lời em có thể nói And give them meaning no one else has found Và cho chúng những ý nghĩa mà không một ai có thể đoán ra được The role we play is so important Chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng We are the voices of the underground Chúng ta là giọng nói của mặt đất này And I would give the world to you Và anh sẽ trao cả thế giới cho em Say everything you've always wanted Nói tất cả những điều mà em hằng mong muốn Be not afraid of who you really are Đừng e sợ con người thực sự của mình Cause in the end we have each other Vì cuối cùng chúng ta sẽ thuộc về nhau And that's at least one thing worth living for Và ít nhất cũng có một điều đáng giá để chúng ta sống vì And I would give the world to you Và anh sẽ trao cả thế giới cho em A million suns that shine upon me Hàng ngàn tia nắng chiếu sáng anh A million eyes you are the brightest blue Em là đôi mắt màu xanh rạng rỡ nhất Lets tear the walls down that divide us Hãy phá hủy những rào cản ngăn cách đôi ta And build a statue strong enough for two Và xây lên một bức tượng vững chắc cho cả hai I pass it back to you Anh sẽ trao lại cho em And I will wait for you Và anh sẽ đợi chờ em Cause I would give the world Vì anh sẽ trao cả thế giới này And I would give the world Và anh sẽ trao cả thế giới này And I would give the world to you Và anh sẽ trao cả thế giới này cho em This is the new year Đây là năm mới A new beginning Một khởi đầu mới You made a promise Em hứa hẹn với anh You are the brightest Em tỏa sáng nhất We are the voices Chúng ta là giọng nói This is the new year Đây là năm mới We are the voices Chúng ta là giọng nói This is the new year Đây là năm mới

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

This Is The New Year

A Great Big World

A Great Big World

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

A Great Big World is an American musical duo from New York made up of singers and songwriters Ian Axel and Chad King and signed to Epic Records. The group is best known for their singles "This Is the New Year", which was performed by the cast in an episode of Glee and reached the Billboard Mainstream Top 40 chart in May 2013, and their international hit "Say Something", particularly after recording it as a duet collaboration with Christina Aguilera.

Xem thêm
Bình luận