Yêu thích
Xem thêm
Saturday morning jumped out of bed Sáng thử bảy nhảy ra khỏi giường And put on my best suit Và diện bộ lễ phục bảnh nhất Got in my car and raced like a jet Bước vào xe và phóng nhanh như tên lửa All the way to you Tới nhà của bác Knocked on your door with heart in my hand Gõ cửa nhà bác với trái tim chân thành To ask you a question Để hỏi bác một câu Cause I know that you're an old fashioned man Vì cháu biết bác là một người cổ hủ mà Yeah yeah Yeah yeah Can I have your daughter for the rest of my life? Xin bác cho phép cháu lấy con gái của bác được không? Say yes, say yes 'cause I need to know Bác đồng ý đi vì cháu cần biết điều đó You say I'll never get your blessing 'til the day I die Bác nói có chết thì bác cũng sẽ không bao giờ chấp thuận Tough luck, my friend, but the answer is no Thật là xui quá, anh bạn, nhưng câu trả lời là không nhé Why you gotta be so rude? Sao bác lại thô lỗ vậy chứ? Don't you know I'm human too? Cháu cũng là con người mà Why you gotta be so rude? Sao bác phải thô lỗ vậy chứ? I'm gonna marry her anyway Dù gì đi nữa con cũng sẽ cưới cô ấy. Marry that girl Cưới em nhà Marry her anyway Cưới cô ấy dù gì đi nữa Marry that girl Cưới em nhà Yeah, no matter what you say Vâng dù bác có nói gì Marry that girl Cưới em nhà And we'll be a family Và chúng ta sẽ là một gia đình Why you gotta be so rude Sao bác lại thô lỗ vậy chứ? I hate to do this, you leave no choice Cháu không thích làm thế này nhưng bác không cho cháu sự lựa chọn Can't live without her Cháu không thể sống thiếu cô ấy được Love me or hate me we will be boys Dù bác có quý mến hay ghét cháu thì bọn cháu cũng sẽ cư xử như vậy Standing at that altar Đứng trong lễ đường Or we will run away Hoặc là bọn cháu sẽ chạy trốn To another galaxy, you know Đến một nơi khác You know she's in love with me Bác biết đấy cô ấy yêu cháu lắm She will go anywhere I go Cô ấy sẽ theo cháu tới bất cứ nơi đâu Can I have your daughter for the rest of my life? Xin bác cho phép cháu lấy con gái của bác được không? Say yes, say yes, 'cause I need to know Bác đồng ý đi vì cháu cần biết điều đó You say I'll never get your blessing 'til the day I die Bác nói có chết thì bác cũng sẽ không bao giờ chấp thuận Tough luck, my friend, cause the answer's still no Thật là xui quá, anh bạn, vì câu trả lời vẫn là không nhé Why you gotta be so rude? Sao bác lại thô lỗ vậy chứ? Don't you know I'm human too? Cháu cũng là con người mà Why you gotta be so rude? Sao bác phải thô lỗ vậy chứ? I'm gonna marry her anyway Dù gì đi nữa con cũng sẽ cưới cô ấy Marry that girl Cưới em nhà Marry her anyway Cưới cô ấy dù gì đi nữa Marry that girl Cưới em nhà No matter what you say Vâng dù bác có nói gì Marry that girl Cưới em nhà And we'll be a family Và chúng ta sẽ là một gia đình Why you gotta be so Rude Sao bác lại thô lỗ vậy chứ? Can I have your daughter for the rest of my life? Xin bác cho phép cháu lấy con gái của bác được không? Say yes, say yes, 'cause I need to know Bác đồng ý đi vì cháu cần biết điều đó You say I'll never get your blessing 'til the day I die Bác nói có chết thì bác cũng sẽ không bao giờ chấp thuận Tough luck, my friend, but no still means no Thật là xui quá, anh bạn, nhưng câu trả lời vẫn là không nhé Why you gotta be so rude? Sao bác lại thô lỗ vậy chứ? Don't you know I'm human too? Cháu cũng là con người mà Why you gotta be so rude? Sao bác phải thô lỗ vậy chứ? I'm gonna marry her anyway Dù gì đi nữa con cũng sẽ cưới cô ấy Marry that girl Cưới em nhà Marry her anyway Cưới cô ấy dù gì đi nữa Marry that girl Cưới em nhà No matter what you say Vâng dù bác có nói gì Marry that girl Cưới em nhà And we'll be a family Và chúng ta sẽ là một gia đình Why you gotta be so rude Sao bác lại thô lỗ vậy chứ? Why you gotta be so rude Sao bác lại thô lỗ vậy chứ?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Rude

Magic

Magic

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Magic!, originally stylized as MAGIC!, is a Canadian reggae fusion group based in Toronto, Ontario, Canada. The group is composed of lead vocalist, guitarist, and producer Nasri Atweh, guitarist Mark "Pelli" Pellizzer, bass guitarist Ben Spivak, and percussionist Alex Tanas. Active since 2012, the band is signed with Latium, Sony, and RCA Records, releasing their debut studio album Don't Kill the Magic in 2014 and their second studio album Primary Colours in 2016. They are most prominently known for their hit single "Rude", which charted at No. 1 in several countries worldwide.

The band is heavily inspired by the musical groups The Police and Bob Marley and the Wailers. They are known for having a signature reggae-influenced pop sound.

Xem thêm
Bình luận