Yêu thích
Xem thêm
Hey Này When I get chills at night Khi tôi cảm thấy giá lạnh về đêm I feel it deep inside without you, yeah Tôi cảm nhận được cái lạnh sâu bên trong khi không có anh Know how to satisfy Tôi biết cách thoả mãn bản thân Keeping that tempo right without you, yeah Mọi thứ vẫn nhịp nhàng khi không có anh Pictures in my mind on replay Những hình ảnh trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại I'm gonna touch the pain away Chạm đến nỗi đau trong thâm tâm này I know how to scream my own name Tôi biết làm thế nào để hét lên tên mình Scream my name Hét lớn tên mình (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (Hey) (Này) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Can't help myself, no, I don't need anybody else Không thể giúp được bản thân thì tôi cũng chẳng cần ai khác cả Anytime, day or night Bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình, không cần ai khác cả (Hey) (Này) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Can't help myself, no, I don't need anybody else Không thể giúp được bản thân thì tôi cũng chẳng cần ai khác cả Anytime that I like Bất cứ lúc nào tôi thích (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) I'll take it nice and slow Tôi sẽ chậm rãi và từ tốn Feeling good on my own without you, yeah Vẫn cảm thấy sung sướng khi không có anh Got me speaking in tongues Trong cơn mê tôi sẽ nói những điều The beautiful, it comes without you, yeah Tuyệt vời mà không cần có anh I'm gonna put my body first Tôi sẽ đặt bản thân lên hàng đầu And love me so hard 'til it hurts Tôi sẽ yêu bản thân tới khi cảm thấy đau đớn I know how to scream out the words Tôi biết cách hét lên những từ đó thế nào Scream the words Thét lên những từ ngữ ấy (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ yêu lấy chính mình, không cần ai khác cả (Hey) Này Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Can't help myself, no, I don't need anybody else Không thể giúp được bản thân thì tôi cũng chẳng cần ai khác cả Anytime, day or night Bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (Hey) (Này) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Can't help myself, no, I don't need anybody else Không thể giúp được bản thân thì tôi cũng chẳng cần ai khác cả Anytime that I like Bất cứ lúc nào tôi thích (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Ah, la la la, la la la la la Ah, la la la, la la la la la Anytime that I like Bất cứ lúc nào tôi thích (I love) (Tôi yêu) I know how to scream my own name Tôi biết làm thế nào để hét lên tên mình Scream my name Hét lớn tên mình (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (Hey) (Này) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Can't help myself, no, I don't need anybody else Không thể giúp được bản thân thì tôi cũng chẳng cần ai khác cả Anytime, day or night Bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (Hey) (Này) Gonna love myself, no, I don't need anybody else Tôi sẽ luôn yêu bản thân mình, không cần ai khác cả (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Can't help myself, no, I don't need anybody else Không thể giúp được bản thân thì tôi cũng chẳng cần ai khác cả Anytime that I like Bất cứ lúc nào tôi thích (I love me) (Tôi yêu bản thân mình) Ah, la la la, la la la la la Ah, la la la, la la la la la Anytime that I like Bất cứ lúc nào tôi thích (I love me) (Tôi yêu bản thân mình)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Love Myself

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Hailee Steinfeld (/ˈheɪliː ˈstaɪnfɛld/ hay-lee styn-feld; born December 11, 1996) is an American actress, model and singer. She first became known for her portrayal of Mattie Ross in True Grit (2010), for which she was nominated for the Academy Award for Best Supporting Actress, the Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role, and the BAFTA Award for Best Actress in a Leading Role. Thereafter, she appeared as Petra Arkanian in Ender's Game (2013), Juliet Capulet in Romeo & Juliet (2013), Violet Mulligan in Begin Again (2013), Zooey Renner in 3 Days to Kill (2014), and Nadine in The Edge of Seventeen (2016), for which she received a Golden Globe Award nomination.

Xem thêm
Bình luận