Yêu thích
Xem thêm
You know I want you Em biết rõ anh muốn có em It's not a secret I try to hide Đây chẳng phải bí mật, anh cũng chẳng muốn giấu I know you want me Anh biết em cũng muốn có anh So don't keep sayin' our hands are tied Nên đừng nói rằng ta không đến được với nhau You claim it's not in the cards Em bảo rằng ta chẳng có tương lai And fate is pullin' you miles away Và định mệnh kéo em khuất xa vạn dặm And out of reach from me Xa khuất tầm với của anh But you're here in my heart Nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim này So who can stop me if I decide Vậy nên chẳng ai có thể ngăn cản khi anh quyết định That you're my destiny? Rằng em chính là định mệnh của đời anh What if we rewrite the stars? Liệu ta có thể vẽ lại những vì sao? Say you were made to be mine Vẽ lại để em sinh ra dành cho anh Nothing could keep us apart Để không gì khiến đôi ta cách xa You'd be the one I was meant to find Để em là người định mệnh đưa anh tìm đến It's up to you, and it's up to me Nhưng mọi việc tùy thuộc vào em, và vào anh No one can say what we get to be Không ai có quyền nói ta là ai cả So why don't we rewrite the stars? Vậy sao ta không cùng vẽ lại những vì sao? Maybe the world could be ours Biết đâu thế giới sẽ thuộc về đôi ta Tonight (Oh) Trong đêm nay You think it's easy Anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến vậy sao You think I don't wanna run to you Anh nghĩ em không muốn đến với anh sao? But there are mountains Nhưng giữa ta có muôn trùng ngăn cách And there are doors that we can't walk through Có những cánh cửa ta chẳng thể bước qua I know you're wondering why because we're able to be Em biết anh vẫn còn thắc mắc, vì đôi ta Just you and me within these walls Đang hạnh phúc bên trong trong bốn bức tường khép kín But when we go outside, you're gonna wake up and see Nhưng khi bước ra ngoài, anh sẽ tỉnh giấc mà nhận ra That it was hopeless after all Chuyện tình ta chẳng có gì ngoài tuyệt vọng No one can rewrite the stars Có ai vẽ lại được những vì sao How can you say you'll be mine? Nên anh làm thế nào để ta bên nhau mãi? Everything keeps us apart Mọi thứ xoay vần cứ khiến ta xa cách And I'm not the one you were meant to find Và em cũng chẳng phải người anh hằng kiếm tìm It's not up to you Chuyện chẳng tùy thuộc vào anh It's not up to me Cũng chẳng phụ thuộc vào em When everyone tells us what we can be Khi ai cũng có quyền phán xét ta là ai trong đời How can we rewrite the stars? Vậy thì làm thế nào để vẽ lại những vì sao? Say that the world can be ours Nên đâu thể nào thế giới này là của đôi mình Tonight Trong đêm nay All I want is to fly with you Ta chỉ muốn được bay cùng nhau All I want is to fall with you Dù có ngã cũng cùng nhau sát cánh So just give me all of you Vậy ta hãy trao nhau tất cả It feels impossible Nhưng chuyện này sao có thể It's not impossible Không gì là không thể Is it impossible? Thật sự có thể sao? Say that it's possible Hãy nói rằng ta có thể How do we rewrite the stars? Nhưng làm sao để vẽ lại những vì sao? Say you were made to be mine? Vẽ lại để ta sinh ra dành cho nhau Nothing can keep us apart Để tình ta không còn gì ngăn cách 'Cause you are the one I was meant to find Để ta là người định mệnh cho được đến bên nhau It's up to you Và mọi việc tùy thuộc vào anh And it's up to me Và cả em No one can say what we get to be Không ai có quyền nói ta là ai cả And why don't we rewrite the stars? Vậy sao ta không cùng vẽ lại những vì sao? Changing the world to be ours Thay đổi cả thế giới theo ý của ta You know I want you Anh biết em muốn có anh It's not a secret I try to hide Đây chẳng phải bí mật em muốn giấu But I can't have you Nhưng em không thể có được anh We're bound to break and my hands are tied Tình ta rồi đây sẽ tan vỡ, em biết phải làm sao

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Rewrite The Stars

Anne-Marie

Anne-Marie

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Anne-Marie Nicholson (born 7 April 1990), known professionally as Anne-Marie, is an English singer and songwriter. She has attained four charting singles on the UK Singles Chart, with Clean Bandit's "Rockabye", featuring Sean Paul, peaking at number one, Rudimental's "Rumour Mill" with Will Heard, reaching number 67, "Do It Right", reaching number 90 and "Alarm", reaching number 16. On 17 October 2016, "Alarm" reached 100 million streams on Spotify

Xem thêm
Bình luận