Yêu thích
Xem thêm
Ohh whooaa Ohh whooaa You know you love me Em biết em thích anh mà, I know you care Anh biết em quan tâm Just shout whenever Chỉ cần hét lên ở bất cứ đâu And I'll be there Và anh sẽ ở đó You are my love Em là tình yêu của anh, You are my heart Em là trái tim của anh And we will never ever ever be apart Và chúng ta sẽ không bao giờ, bao giờ cách xa Are we an item? Chúng ta là một cặp mà? Girl quit playing Em à, đừng đùa nữa We're just friends Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, What are you saying? Em đang nói gì vậy? Is there another, look right in my eyes Vậy là đã có kẻ khác ư, hãy nhìn vào mắt anh này My first love broke my heart for the first time Mối tình đầu đã khiến trái tim anh tan nát lần đầu tiên như thế đấy And I was like baby, baby, baby ohh Và anh chỉ có thể như... Em yêu, em yêu, ohh Like baby, baby, baby noo Như là em yêu, em yêu, em yêu, không Like baby, baby, baby ohh Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh I thought you'd always be mine (mine) Đã nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh Baby, baby, baby ohh Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh Like baby, baby, baby noo Như là em yêu, em yêu, em yêu, không Like baby, baby, baby ohh Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh I thought you'd always be mine (mine) Đã nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh For you I would have done whatever Vì em anh sẽ làm bất kể việc gì And I just can't believe we ain't together Và anh chẳng thể tin mình không còn bên nhau nữa And I wanna play it cool Và anh muốn giữ bình tĩnh But I'm losin' you Nhưng anh đang để tuột mất em I'll buy you anything Anh sẽ mua tặng em bất cứ thứ gì, I'll buy you any ring Sẽ mua tặng em bất cứ chiếc nhẫn nào And I'm in pieces Lòng anh vỡ vụn thành ngàn mảnh, Baby fix me Em yêu, hãy hàn gắn lại đi And just shake me til' you wake me from this bad dream Và hãy lắc anh tới lúc em đánh thức anh khỏi ác mộng này I'm going down, down, down, down Anh đang sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ And I just can't believe my first love won't be around Và anh không thể tin mối tình đầu không còn bên mình nữa And I'm like Và anh chỉ có thể như... Baby, baby, baby ohh like Em yêu, em yêu, em yêu, ohh như là Baby, baby, baby noo like Em yêu, em yêu, em yêu, không, như là Baby, baby, baby ohh Em yêu, em yêu, em yêu, ohh I thought you'd always be mine (mine) Đã nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh Baby, baby, baby ohh like Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh Baby, baby, baby noo like Như là em yêu, em yêu, em yêu, không Baby, baby, baby ohh Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh I thought you'd always be mine (mine) Đã nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh Luda! Luda! When I was 13 Khi tôi 13, I had my first love Tôi đã có mối tình đầu There was nobody that compared to my baby Chẳng ai có thể sánh với cô bé của tôi And nobody came between us Và chẳng ai có thể chia rẽ chúng tôi Or could ever come above Hay là cản đường chúng tôi She had me going crazy Cô ấy khiến tôi điên dại Oh I was star-struck Ôi, tôi đã là ngôi sao rực rỡ She woke me up daily Cô ấy đánh thức tôi mỗi sáng Don't need to Starbucks Chẳng cần cà phê Starbucks She made my heart pound Cô ấy khiến con tim tôi đập mạnh It skipped a beat when I see her in the street and Và loạn nhịp mỗi khi tôi thấy cô ấy trên đường At school on the playground Và ở trường học, trên sân trường But I really wanna see her on the weekend Nhưng tôi vẫn muốn gặp cô ấy vào cuối tuần She knows she got me dazing Cô ấy biết rằng đã làm tôi ngạc nhiên Cause she was so amazing Bởi vì cô ấy quá đỗi tuyệt vời And now my heart is breaking Và giờ dù con tim tôi đã tan vỡ But I just keep on saying... Nhưng tôi vẫn cứ nói rằng Baby, baby, baby ohh Em yêu, em yêu, em yêu, ohh Like baby, baby, baby noo Như là em yêu, em yêu, em yêu, không Like baby, baby, baby ohh Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh I thought you'd always be mine (mine) Đã nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh Baby, baby, baby ohh Em yêu, em yêu, em yêu, ohh Like baby, baby, baby noo Như là em yêu, em yêu, em yêu, không Like baby, baby, baby ohh Như là em yêu, em yêu, em yêu, ohh I thought you'd always be mine (mine) Đã nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh Yeahh, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah (I'm gone) Anh đi đây (Now I'm all gone) Giờ anh ra đi thật đây Now I'm all gone, gone, gone, gone Giờ anh ra đi thật đây

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Baby

Justin Bieber

Justin Bieber

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Justin Drew Bieber (/ˈbiːbər/; born March 1, 1994) is a Canadian singer and songwriter. After a talent manager discovered him through his Youtube videos covering songs in 2007 and signed to RBMG, Bieber released his debut EP, My World, in late 2009. It was certified platinum in the U.S. He became the first artist to have seven songs from a debut record chart on the Billboard Hot 100. Bieber released his first full-length studio album, My World 2.0, in 2010. It debuted at or near number one in several countries and was certified triple platinum in the U.S. It was preceded by his most successful single to date, "Baby".

Following his debut album, he had his first headlining tour, the My World Tour, released the remix albums My Worlds Acoustic and Never Say Never – The Remixes -- and the 3D biopic-concert film Justin Bieber: Never Say Never. He released his second studio album, Under the Mistletoe, in November 2011, when it debuted at number one on the Billboard 200. Bieber released his third studio album, Believe, in 2012. His fourth studio album Purpose was released in November 2015. His U.S. album and singles sales total 44.7 million. On December 16, 2015, his sales were estimated at more than 75 million records worldwide. On February 12, 2016, Bieber's first four albums were released on vinyl for the first time.

He has won numerous fan-voted awards, including American Music Award for Artist of the Year in 2010 and 2012. In his career, he has received three Grammy nominations, winning one for Best Dance Recording for the song "Where Are Ü Now" at the 2016 ceremony. His fan base, dubbed "beliebers", largely consists of early to mid-adolescent girls. He was listed three times by Forbes magazine among the top ten most powerful celebrities in the world in 2011, 2012, and 2013.

Xem thêm
Bình luận