JOHN LENNON

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Imagine

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Imagine. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Imagine there's no heaven
Hãy thử tưởng tượng về một thế giới không có thiên đường
It's easy if you try
Thật dễ dàng nhận ra nếu bạn thử
No hell below us
Sẽ không còn địa ngục dưới chân ta
Above us only sky
Chỉ còn lại bầu trời trong xanh ở trên cao
Imagine all the people
Hãy thử tưởng tượng tất cả mọi người
Living for today
Đều sống hết mình cho ngày hôm nay
Imagine there's no countries
Hãy tưởng tượng một thế giới không phân chia các quốc gia
It isn't hard to do
Điều đó không khó để tưởng tượng ra đâu
Nothing to kill or die for
Không có gì để giết hay chết chóc
And no religion, too
Và sẽ không còn tôn giáo nữa
Imagine all the people
Hãy tưởng tượng cả nhân loại
Living life in peace... You...
Đều sống trong hoà bình... Bạn...
You may say I'm a dreamer
Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng hão huyền
But I'm not the only one
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất
I hope some day you'll join us
Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi
And the world will be as one
Và thế giới sẽ cùng hòa làm một
Imagine no possesions
Hãy tưởng tượng một thế giới không có sự chiếm hữu
I wonder if you can
Tôi tự hỏi liệu bạn có thể chăng?
No need for greed or hunger
Sẽ không còn lòng tham và nghèo đói
A brotherhood of man
Chỉ có tình anh em của con người
Imagine all the people
Hãy tưởng tượng tất cả mọi người
Sharing all the world... You...
Đều chia sẻ mái nhà nhà chung này... Bạn...
You may say I'm a dreamer
Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng hão huyền
But I'm not the only one
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất
I hope some day you'll join us
Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi
And the world will live as one
Và cả thế giới sẽ cùng chung sống như một

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA JOHN LENNON

John Winston Ono Lennon, MBE (born John Winston Lennon; 9 October 1940 – 8 December 1980) was an English singer and songwriter who co-founded the Beatles (1960-70), the most commercially successful band in the history of popular music. With fellow member Paul McCartney, he formed a celebrated songwriting partnership.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1940-10-09

Nơi sinh: United Kingdom