Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Far away from home Xa tổ ấm I'm loving living every single day but sometimes I feel so Tôi đang yêu và sống hết mình từng ngày nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy I hope to find a little piece of mind and I just want to know Mong được tìm lại những mảnh vỡ của tâm hồn và tôi chỉ muốn biết rằng And who can heal those tiny broken hearts, and what are we to be Ai có thể hàn gắn lại những trái tim tan vỡ, và chúng ta sinh ra để làm gì? Where is home on the milky way of stars, I dry my eyes again Tổ ấm chúng ta ở phương nào trong giải ngân hà mênh mông đến thế, tôi lại lau khô mắt lần nữa In my Dreams I am not so far away from home Trong những giấc mộng tôi mơ, tôi không xa rời mái nhà thân yêu What am I in a world so far away from home Tôi là gì trên thế gian này đây khi tôi xa rời mái nhà thân yêu All my life all the time so far away from home Suốt một đời, suốt thời gian tôi xa nhà đến thế Without you I will be so far away from home Vắng người, tôi sẽ mãi mãi xa mái nhà thân yêu If we could make it through the darkest night we'd have a brighter day Và nếu tôi có thể vượt qua những đêm đen tối nhất thì chúng ta sẽ có được những ngày sáng sủa hơn The world I see beyond your pretty eyes, makes me want to stay Thế gian tôi nhìn thấy trong mắt em, khiến tôi muốn ở lại nơi này And who can heal those tiny broken hearts, and what are we to be Ai có thể hàn gắn lại những trái tim tan vỡ, và chúng ta sinh ra để làm gì? Where is home on the milky way of stars, I dry my eyes again Tổ ấm chúng ta ở phương nào trong giải ngân hà mênh mông đến thế, tôi lại lau khô mắt lần nữa In my Dreams I am not so far away from home Trong những giấc mộng tôi mơ, tôi không xa rời mái nhà thân yêu What am I in a world so far away from home Tôi là gì trên thế gian này đây khi tôi xa rời mái nhà thân yêu All my life all the time so far away from home Suốt một đời, suốt thời gian tôi xa nhà đến thế Without you I will be so far away from home Vắng người, tôi sẽ mãi mãi xa mái nhà thân yêu I count on you, no matter what they say, cause love can find it's time Tôi tin vào người, cho dù họ có nói gì, bởi vì tình yêu có thể tìm ra thời điểm cho chính nó I hope to be a part of you again, baby let us shine Và tôi mong mình sẽ là một phần của đời em lần nữa, người yêu ơi hãy để chúng ta cùng soi rọi And who can heal those tiny broken hearts, and what are we to be Ai có thể hàn gắn lại những trái tim tan vỡ, và chúng ta sinh ra để làm gì? Where is home on the milky way of stars, I dry my eyes again Tổ ấm chúng ta ở phương nào trong giải ngân hà mênh mông đến thế, tôi lại lau khô mắt lần nữa In my Dreams I'm not so far away from home Trong những giấc mộng tôi mơ, tôi không xa rời mái nhà thân yêu What am I in a world so far away from home Tôi là gì trên thế gian này đây khi tôi xa rời mái nhà thân yêu All my life all the time so far away from home Suốt một đời, suốt thời gian tôi xa nhà đến thế Without you I will be so far away from home Vắng người, tôi sẽ mãi mãi xa mái nhà thân yêu In my Dreams I'm not so far away from home Trong những giấc mộng tôi mơ, tôi không xa rời mái nhà thân yêu What am I in a world so far away from home Tôi là gì trên thế gian này đây khi tôi xa rời mái nhà thân yêu All my life all the time so far away from home Suốt một đời, suốt thời gian tôi xa nhà đến thế Without you I will be so far away from home Vắng người, tôi sẽ mãi mãi xa mái nhà thân yêu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.