Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh yeah, I'll tell you something Oh yeah, anh sẽ bày tỏ với em điều này I think you'll understand Anh nghĩ em sẽ hiểu được When I say that something Khi anh nói ra điều này I wanna hold your hand Anh muốn nắm tay em Oh please, say to me Làm ơn hãy nói với anh You'll let me be your man Em sẽ để anh trở thành người yêu của em And please, say to me Và hãy nói với anh, làm ơn You'll let me hold your hand Em sẽ cho anh nắm tay em Now, let me hold your hand Giờ đây, hãy cho anh được nắm tay em I wanna hold your hand Anh muốn nắm tay em And when I touch you I feel happy inside Và khi được chạm vào em, anh cảm thấy hạnh phúc trong lòng It's such a feeling that my love Đó là một cảm xúc mà tình yêu của anh I can't hide Anh không thể che giấu Yeah, you've got that something Yeah, có điều gì đó ở em I think you'll understand Anh nghĩ em sẽ hiểu được When I say that something Khi anh nói ra điều này I wanna hold your hand Anh muốn nắm tay em And when I touch you I feel happy inside Và khi được chạm vào em, anh cảm thấy hạnh phúc trong lòng It's such a feeling that my love Đó là một cảm xúc mà tình yêu của anh I can't hide Anh không thể che giấu Yeah, you've got that something Yeah, có điều gì đó ở em I think you'll understand Anh nghĩ em sẽ hiểu được When I feel that something Khi anh cảm thấy điều đó I wanna hold your hand Anh muốn nắm tay em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Want To Hold Your Hand

The Beatles

The Beatles

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát I Want To Hold Your Hand. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận