Where Have You Been

Thể loại: Nhạc Dance Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Where Have You Been. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

RIHANNA

I've been everywhere, man
Em đã đi khắp mọi nơi, anh à
Looking for someone
Để tìm kiếm ai đó
Someone who can please me
Có thể khiến em vui
Love me all night long
Và yêu em suốt cả đêm dài
I've been everywhere, man
Em đã đi khắp mọi nơi, anh à
Looking for you babe
Để tìm anh đó
Searching for you babe
Để tìm anh đó, anh à
Where have you been?
Anh đã ở đâu vậy?
Cause I never see you out
Vì em chẳng bao giờ thấy được anh
Are you hiding from me, yeah?
Anh đang trốn em có đúng không?
Somewhere in the crowd
Lẩn trốn đâu có trong đám đông
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Where have you been
Anh đã ở đâu
All my life?
Trong suốt cuộc đời em vậy?
Where have you been all my life?
Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy?
Where have you been all my life?
Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy?
I've been everywhere, man
Em đã đi khắp mọi nơi, anh à
Looking for someone
Để tìm kiếm ai đó
Someone who can please me
Có thể khiến em vui
Love me all night long
Và yêu em suốt cả đêm dài
I've been everywhere, man
Em đã đi khắp mọi nơi, anh à
Looking for you babe
Để tìm anh đó
Searching for you babe
Để tìm anh đó, anh à
Where have you been?
Anh đã ở đâu vậy?
Cause I never see you out
Vì em chẳng bao giờ thấy được anh
Are you hiding from me, yeah
Anh đang lẩn trốn em đúng không?
Somewhere in the crowd?
Lẩn trốn đâu có trong đám đông?
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Where have you been
Anh đã ở đâu
All my life?
Trong suốt cuộc đời em vậy?
Where have you been all my life?
Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy?
You can have me all you want
Anh có thể có được mọi thứ anh muốn từ em
Any way, any day
Bằng bất cứ cách nào, vào bất kì ngày nào
Just show me where you are tonight
Chỉ cần đêm nay anh cho em biết anh ở đâu đi
Oh oh yeah yeah
Oh oh yeah yeah
I've been everywhere, man
Em đã đi khắp mọi nơi, anh à
Looking for someone
Để tìm kiếm ai đó
Someone who can please me
Có thể khiến em vui
Love me all night long
Và yêu em suốt cả đêm dài
I've been everywhere, man
Em đã đi khắp mọi nơi, anh à
Looking for you babe
Để tìm anh đó
Searching for you babe
Để tìm anh đó, anh à