Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I've been everywhere, man Em đã đi khắp mọi nơi, anh à Looking for someone Để tìm kiếm ai đó Someone who can please me Có thể khiến em vui Love me all night long Và yêu em suốt cả đêm dài I've been everywhere, man Em đã đi khắp mọi nơi, anh à Looking for you babe Để tìm anh đó Searching for you babe Để tìm anh đó, anh à Where have you been? Anh đã ở đâu vậy? Cause I never see you out Vì em chẳng bao giờ thấy được anh Are you hiding from me, yeah? Anh đang trốn em có đúng không? Somewhere in the crowd Lẩn trốn đâu có trong đám đông Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Where have you been Anh đã ở đâu All my life? Trong suốt cuộc đời em vậy? Where have you been all my life? Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy? Where have you been all my life? Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy? I've been everywhere, man Em đã đi khắp mọi nơi, anh à Looking for someone Để tìm kiếm ai đó Someone who can please me Có thể khiến em vui Love me all night long Và yêu em suốt cả đêm dài I've been everywhere, man Em đã đi khắp mọi nơi, anh à Looking for you babe Để tìm anh đó Searching for you babe Để tìm anh đó, anh à Where have you been? Anh đã ở đâu vậy? Cause I never see you out Vì em chẳng bao giờ thấy được anh Are you hiding from me, yeah Anh đang lẩn trốn em đúng không? Somewhere in the crowd? Lẩn trốn đâu có trong đám đông? Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah Where have you been Anh đã ở đâu All my life? Trong suốt cuộc đời em vậy? Where have you been all my life? Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em vậy? You can have me all you want Anh có thể có được mọi thứ anh muốn từ em Any way, any day Bằng bất cứ cách nào, vào bất kì ngày nào Just show me where you are tonight Chỉ cần đêm nay anh cho em biết anh ở đâu đi Oh oh yeah yeah Oh oh yeah yeah I've been everywhere, man Em đã đi khắp mọi nơi, anh à Looking for someone Để tìm kiếm ai đó Someone who can please me Có thể khiến em vui Love me all night long Và yêu em suốt cả đêm dài I've been everywhere, man Em đã đi khắp mọi nơi, anh à Looking for you babe Để tìm anh đó Searching for you babe Để tìm anh đó, anh à

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.