Yêu thích
Xem thêm
I threw a wish in the well Em thả một điều ước xuống giếng Don't ask me, I'll never tell Đừng hỏi em, em sẽ không nói ra đâu I looked to you as it fell Em nghĩ về anh khi nó rơi xuống And now you're in my way Và giờ anh đã xuất hiện trong đời em I'd trade my soul for a wish Em sẽ đánh đổi tâm hồn mình vì một điều ước Pennies and dimes for a kiss Đổi những đồng xu cho một nụ hôn I wasn't looking for this Em đâu có mong đợi điều ấy But now you're in my way Nhưng giờ anh chiếm lấy tâm trí em Your stare was holdin' Anh cứ nhìn chằm chằm em Ripped jeans, skin was showin' Quần jean rách, làn da trần Hot night, wind was blowin' Đêm nay nóng thật dù gió đang thổi Where do you think you're going, baby? Anh nghĩ anh sẽ đi đâu, anh yêu? Hey, I just met you Này, em chỉ mới gặp anh And this is crazy Và điều này thật điên rồi But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! It's hard to look right Thật khó để nhìn thẳng At you baby Vào anh, anh yêu à But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! Hey, I just met you Này, em chỉ mới gặp anh And this is crazy Và điều này thật điên rồi But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! And all the other boys Và tất cả những chàng trai khác Try to chase me Đang cố theo đuổi em But here's my number, Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! You took your time with the call Anh không vội để gọi điện I took no time with the fall Còn em thì nhanh chóng đổ gục trước anh You gave me nothing at all Anh chẳng trao em điều gì cả But still, you're in my way Thế nhưng anh vẫn cứ hiện diện trong tâm trí em I beg, and borrow and steal Em chắc là bị sét đánh At first sight and it's real Ngay từ cái nhìn đầu tiên và đó là thật I didn't know I would feel it Em không biết là em có thể cảm nhận được điều đó But it's in my way Nhưng nó đã chiếm lấy tâm trí em rồi Your stare was holdin' Anh cứ nhìn chằm chằm em Ripped jeans, skin was showin' Quần jean rách, làn da trần Hot night, wind was blowin' Đêm nay nóng thật dù gió đang thổi Where you think you're going, baby? Anh nghĩ anh sẽ đi đâu, anh yêu? Hey, I just met you Này, em chỉ mới gặp anh And this is crazy Và điều này thật điên rồi But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! It's hard to look right Thật khó để nhìn thẳng At you baby Vào anh, anh yêu à But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! Hey, I just met you Này, em chỉ mới gặp anh And this is crazy Và điều này thật điên rồi But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! And all the other boys Và tất cả những chàng trai khác Try to chase me Đang cố theo đuổi em But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể Before you came into my life Trước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so bad Em đã nhớ anh nhiều lắm I missed you so, so bad Em đã nhớ anh rất, rất nhiều Before you came into my life Trước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so bad Em đã nhớ anh nhiều lắm And you should know that Và anh nên biết điều đó I missed you so, so bad Em đã nhớ anh rất, rất nhiều It's hard to look right Thật khó để nhìn thẳng At you baby Vào anh, anh yêu à But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể Hey, I just met you Này, em chỉ mới gặp anh And this is crazy Và điều này thật là điên rồi But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! And all the other boys Và tất cả những chàng trai khác Try to chase me Đang cố theo đuổi em But here's my number Nhưng đây là số của em So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! Before you came into my life Trước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so bad Em đã nhớ anh nhiều lắm I missed you so, so bad Em đã nhớ anh rất, rất nhiều Before you came into my life Trước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so bad Em đã nhớ anh nhiều lắm And you should know that Và anh nên biết điều đó So call me, maybe! Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Call Me Maybe

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Carly Rae Jepsen (born November 21, 1985) is a Canadian singer and songwriter from Mission, British Columbia, and later based in Vancouver. In 2007, she placed third in Canadian Idol season five's competition. Jepsen independently released her debut album, Tug of War, in 2008. In 2011, she released the single "Call Me Maybe", which was followed in 2012 by her debut EP, Curiosity, and her second album, Kiss. "Call Me Maybe" reached number one in 18 countries during 2012 and was the year's best-selling single worldwide. Jepsen's third album, Emotion, was released in 2015 with mostly positive reviews, and was heavily influenced by songs from the 1980s. Its lead single "I Really Like You" reached the top 5 in the United Kingdom, the top 10 in Japan, and top 15 in Jepsen's native Canada.

Jepsen has received multiple awards and nominations, including three Juno Awards, a Billboard Music Award, and an Allan Slaight Award. As of May 2015, Jepsen has sold more 20 million records worldwide. 

Xem thêm
Bình luận