CARLY RAE JEPSEN

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Your Type

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Your Type. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

I used to be in love with you
Em đã từng phải lòng anh
You used to be the first thing on my mind
Anh đã từng là điều đầu tiên em nghĩ đến
I know I'm just a friend to you
Em biết rằng với anh em chỉ là bạn thôi
That I will never get to call you mine
Em sẽ chẳng bao giờ gọi anh là của em được
But I still love you
Nhưng em vẫn yêu anh
I'm sorry, I'm sorry, I love you
Em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh
I didn't mean to say what I said
Em không cố ý nói những điều đó đâu
I miss you, I mean it, I tried not to feel it
Em nhớ anh, thật sự đó, em đã cố ngăn cảm xúc của mình
But I can't get you out of my head
Nhưng em tâm trí em chẳng thể quên được hình bóng anh
And I want you to miss me
Em muốn anh sẽ nhớ em
When I'm not around you
Khi em không bên cạnh anh
I know that you're in town
Em biết rằng anh đang ở thị trấn
Why won't you come around
Vậy tại sao anh không ghé qua
To the spot that we met
Nơi chúng mình từng gặp gỡ
I'm not the type of girl for you
Em không phải là mẫu người anh thích
And I'm not going to pretend
Và em cũng sẽ không giả vờ
That I'm the type of girl you call more than a friend
Rằng mình là kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn
And I break all the rules for you
Em phá bỏ mọi quy tắc vì anh
Break my heart and start again
Khiến con tim mình tổn thương rồi lại bắt đầu
I'm not the type of girl you call more than a friend
Em không phải kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn
I bet she acts so perfectly
Em cá là cô ấy làm mọi thứ rất hoàn hảo
You probably eat up every word she says
Anh chắc là đã mê mẩn từng lời nói của cô ấy rồi
And if you ever think of me
Và nếu như có lúc nào đó anh nghĩ về em
I bet I'm just a flicker in your head
Em cá là em cũng như một đốm sáng lóe lên trong tâm trí anh thôi
But I still love you
Nhưng em vẫn yêu anh
I'm sorry, I'm sorry, I love you
Em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh
I didn't mean to say what I said
Em không cố ý nói những điều đó đâu
I miss you, I mean it, I tried not to feel it
Em nhớ anh, thật sự đó, em đã cố ngăn cảm xúc của mình
But I can't get you out of my head
Nhưng em tâm trí em chẳng thể quên được hình bóng anh
And I want you to miss me
Em muốn anh sẽ nhớ em
When I'm not around you
Khi em không bên cạnh anh
I know that you're in town
Em biết rằng anh đang ở thị trấn
Why won't you come around
Vậy tại sao anh không ghé qua
To the spot that we met
Nơi chúng mình từng gặp gỡ
I'm not the type of girl for you
Em không phải là mẫu người anh thích
And I'm not going to pretend
Và em cũng sẽ không giả vờ
That I'm the type of girl you call more than a friend
Rằng mình là kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn
And I break all the rules for you
Em phá bỏ mọi quy tắc vì anh
Break my heart and start again
Làm tổn thương con tim mình rồi lại bắt đầu
I'm not the type of girl you call more than a friend
Em không phải kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn
I'll make time for you (time for you-ooh)
Em sẽ dành thời gian cho anh
I love you, I'm sorry, I'm sorry, I love you
Em yêu anh, em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh
I didn't mean to say what I said
Em không cố ý nói những điều đó đâu
I miss you, I mean it, I tried not to feel it
Em nhớ anh, thật sự đó, em đã cố ngăn cảm xúc của mình
But I can't get you out of my head
Nhưng em tâm trí em chẳng thể quên được hình bóng anh
I'm not the type of girl for you
Em không phải là mẫu người anh thích
And I'm not going to pretend
Và em cũng sẽ không giả vờ
That I'm the type of girl you call more than a friend
Rằng mình là kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn
And I break all the rules for you
Em phá bỏ mọi quy tắc vì anh
Break my heart and start again
Khiến con tim mình tổn thương và lại bắt đầu
I'm not the type of girl you call more than a friend
Em không phải kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn
I'll make time for you (time for you-ooh)
Em sẽ dành thời gian cho anh

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA CARLY RAE JEPSEN

Carly Rae Jepsen (born November 21, 1985) is a Canadian singer and songwriter from Mission, British Columbia, and later based in Vancouver. In 2007, she placed third in Canadian Idol season five's competition. Jepsen independently released her debut album, Tug of War, in 2008. In 2011, she released the single "Call Me Maybe", which was followed in 2012 by her debut EP, Curiosity, and her second album, Kiss. "Call Me Maybe" reached number one in 18 countries during 2012 and was the year's best-selling single worldwide. Jepsen's third album, Emotion, was released in 2015 with mostly positive reviews, and was heavily influenced by songs from the 1980s. Its lead single "I Really Like You" reached the top 5 in the United Kingdom, the top 10 in Japan, and top 15 in Jepsen's native Canada.

Jepsen has received multiple awards and nominations, including three Juno Awards, a Billboard Music Award, and an Allan Slaight Award. As of May 2015, Jepsen has sold more 20 million records worldwide. 

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1985-11-21

Nơi sinh: Canada