Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Sometimes you think you'll be fine by yourself Có đôi khi bạn nghĩ mình ở một mình sẽ vẫn ổn 'Cause a dream is a wish that you make all alone Bởi vì giấc mơ là điều ước mà bạn tự tạo nên It's easy to feel like you don't need help Thật dễ dàng khi nghĩ rằng mình không cần ai giúp đỡ cả But it's harder to walk on your own Nhưng mọi thứ sẽ khó khăn hơn khi bạn phải một mình bước đi You'll change inside Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ When you realize Khi bạn nhận ra The world comes to life Thế giới này trở nên tươi đẹp hơn And everything's bright from beginning to end Và mọi thứ đều hoàn toàn tươi sáng rạng rỡ When you have a friend by your side Khi bạn có một người bạn bên cạnh That helps you to find Người giúp bạn nhận ra The beauty you are when you open your heart Vẻ đẹp của chính mình khi bạn mở cửa trái tim And believe in... Và tin vào... The gift of a friend Món quà tình bạn The gift of a friend Món quà tình bạn Someone who knows when you're lost and you're scared Người biết được khi nào bạn lạc lối cũng như khi sợ hãi There through the highs and the lows Vượt qua những lúc thăng trầm Someone you can count on Người bạn có thể trông cậy Someone who cares Người quan tâm Beside you wherever you go Và bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi You'll change inside Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ When you realize Khi bạn nhận ra The world comes to life Thế giới này trở nên tươi đẹp hơn And everything's bright from beginning to end Và mọi thứ đều hoàn toàn tươi sáng rạng rỡ When you have a friend by your side Khi bạn có một người bạn bên cạnh That helps you to find Người giúp bạn nhận ra The beauty you are when you open your heart Vẻ đẹp của chính mình khi bạn mở cửa trái tim And believe in Và tin vào... The gift of a friend Món quà tình bạn When your hope crashes down, shattering to the ground Khi những ước vọng của bạn tan nát, vụng vỡ dưới chân mình You, you feel all alone Bạn, bạn sẽ cảm thấy cô độc When you don't know which way to go Khi bạn không biết phải đi đường nào There's no signs leading you home Chẳng hề có dấu hiệu nào dẫn đường bạn về nhà You're not alone Bạn không hề lẻ loi đâu The world comes to life Thế giới này trở nên tươi đẹp hơn And everything's bright Và mọi thứ đều tươi sáng rạng rỡ From beginning to end Thật sự When you have a friend by your side Khi bạn có một người bạn bên cạnh That helps you to find Người giúp bạn nhận ra The beauty you are when you open your heart Vẻ đẹp của chính mình khi bạn mở cửa trái tim And believe in Và tin vào... When you believe in Khi bạn tin vào... The gift of a friend Món quà tình bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.