Yêu thích
Xem thêm
My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To have the Kingdom, baby, tell me why? Chỉ để lên ngôi Quốc Vương thôi ư, chàng à, vì sao thế? My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To rule the Country, baby, you and I? Để trị vì đất nước, chàng à, em không thể cùng chàng được sao If you were my King Nếu chàng là Vua trong lòng em My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To have the Kingdom, baby, tell me why? Chỉ để lên ngôi Quốc Vương thôi ư, chàng à, vì sao thế? My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To rule the Country, baby, you and I? Để trị vì đất nước, chàng à, em không thể cùng chàng được sao Little princess in a terrible mess Cô công chúa nhỏ trong bộ dạng xộc xệch A kingdom alone, but no love to confess Trong một vương quốc cô độc, không có tình yêu Dreams of a prince on a tall white horse Mơ về chàng hoàng tử cưỡi trên con bạch mã Runs like a spirit by the castle walls Phi nhanh như một linh hồn xuyên qua tường thành Gotta steal from the rich when they don't know I'm comin' Phải ăn trộm của bọn nhà giàu lúc chúng không để ý Gotta give to the poor, no time for lovin' Để chia cho người nghèo, đâu còn thời gian để yêu đương nữa My oh my, don't you cry, 'cause there's no way I'm stayin' Ôi trời ơi, nàng đừng khóc, bởi ta chẳng thể ở lại đây được đâu I will leave say bye bye, I'm going my way Ta sẽ ra đi và nói lời tạm biệt, ta muốn làm theo ý của mình My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To have the Kingdom, baby, tell me why? Chỉ để lên ngôi Quốc Vương thôi ư, chàng à, vì sao thế? My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To rule the Country, baby, you and I? Để trị vì đất nước, chàng à, em không thể cùng chàng được sao If you were my King Nếu chàng là Vua trong lòng em I would be your queen Em sẽ là hoàng hậu của chàng If you were my King Nếu chàng là Vua trong lòng em I would be your queen Em sẽ là hoàng hậu của chàng Mystery deep in the royal heart Điều bí ẩn sâu trong những người hoàng tộc Crying at night, I wanna be apart Khóc lóc trong đêm, em chỉ muốn ở một mình Prince, oh prince, are you really sincere? Hoàng tử ơi, chàng có thật lòng với em không Bet you one day you're gonna disappear Em đoán chắc là một ngày nào đó chàng sẽ biến mất Gotta steal from the rich when they don't know I'm comin' Phải ăn trộm của bọn nhà giàu lúc chúng không để ý Gotta give to the poor, no time for lovin' Để chia cho người nghèo, đâu còn thời gian để yêu đương nữa My oh my, don't you cry, 'cause there's no way I'm stayin' Ôi trời ơi, nàng đừng khóc, bởi ta chẳng thể ở lại đây được đâu I will leave, say bye bye, I'm going my way Ta sẽ phải ra đi và nói lời tạm biệt để bước theo con đường riêng của mình My oh my Ôi trời ơi My oh my Ôi trời ơi My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To have the Kingdom, baby, tell me why? Chỉ để lên ngôi Quốc Vương thôi ư, chàng à, vì sao thế? My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To rule the Country, baby, you and I? Để trị vì đất nước, chàng à, em không thể cùng chàng được sao My oh my do, you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To have the Kingdom, baby, tell me why? Chỉ để lên ngôi Quốc Vương thôi ư, chàng à, vì sao thế? My oh my, do you wanna say goodbye? Ôi trời ơi, chàng muốn chia tay với em sao? To rule the Country, baby, you and I? Để trị vì đất nước, chàng à, em không thể cùng chàng được sao If you were my King Nếu chàng là Vua trong lòng em I would be your queen Em sẽ là hoàng hậu của chàng If you were my King Nếu chàng là Vua trong lòng em I would be your queen Em sẽ là hoàng hậu của chàng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

My Oh My

Aqua

Aqua

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Aqua is a Danish eurodance group, best known for their 1997 breakthrough single "Barbie Girl". The group formed in 1989 and achieved huge success around the globe in the late 1990s and early 2000s. The group released three albums: Aquarium in 1997, Aquarius in 2000 and Megalomania in 2011. The group sold an estimated 33 million albums and singles, making them the most successful Danish band ever.

In their prime, Aqua's singles managed to chart top ten in a number of countries where European pop acts would not normally succeed, including the United States, Canada, Brazil, Australia, and Japan. The group managed to top the UK Singles Chart with three of their singles. The group also caused controversy with the double entendres in their "Barbie Girl" single, with the Barbie doll makers Mattel filing a lawsuit against the group. The lawsuit was finally dismissed by a judge in 2002, who ruled "The parties are advised to chill."

The band's members are vocalists Lene Nystrøm and René Dif, keyboardist Søren Rasted, and guitarist Claus Norreen. During their split, Nystrøm, Dif and Rasted all achieved solo chart success, and Norreen continued in the music industry remixing other artists' material.

At a press event on 26 October 2007, the group announced a reunion tour, as well as the release of a compilation album featuring new material. Their third album, Megalomania, was released on 3 October 2011.

Xem thêm
Bình luận