Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You've been deep in a coma Em đang chìm sâu vào cơn hôn mê But I stood right here Nhưng anh vẫn đứng ngay đây bên cạnh em When you thought there was no one Khi em nghĩ rằng không có ai cả I was still right here Thì anh vẫn ở ngay đây You were scared, but I told you Em đã rất sợ hãi, nhưng anh nói với em rằng "Open up your eyes" "Hãy cứ mở to đôi mắt" Never stopped being someone Không bao giờ anh ngừng cố trở thành một người Who could love you well Có thể yêu em hết lòng Had to show you the hard way Và cho em thấy mọi thứ theo một cách khó khăn Only time will tell Nhưng thời gian sẽ nói cho em biết Revelations and heartaches Sự khám phá và nỗi buồn khổ Make you realize Sẽ khiến em nhận ra I was always in front of you Anh luôn luôn ở ngay trước mặt em So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi Your sleeping heart Con tim đang ngủ yên của em I know sometimes we'll be afraid Anh biết rằng sẽ có đôi lúc ta cảm thấy sợ hãi But no more playing safe, my dear Nhưng đừng e sợ mãi nữa em à So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi Your sleeping heart Con tim đang ngủ yên của em And we will dream a dream for us Và ta sẽ cùng mơ về một giấc mơ cho đôi ta That no one else can touch, my dear Một giấc mơ mà không ai có thể chạm tới được em yêu à I'm here Anh ở ngay đây So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi You've been deep in a coma Em đang chìm sâu vào cơn hôn mê But I stood right here Nhưng anh vẫn đứng ngay đây bên cạnh em When you thought there was no one Khi mà em nghĩ rằng không có ai cả I was still right here Thì anh vẫn ở ngay đây You were scared, but I told you Em đã rất sợ hãi, nhưng anh nói với em rằng "Open up your eyes" "Hãy cứ mở to đôi mắt" I was always in front of you Anh luôn luôn ở ngay trước mặt em So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi Your sleeping heart Con tim đang ngủ yên của em I know sometimes we'll be afraid Anh biết rằng sẽ có đôi lúc ta cảm thấy sợ hãi But no more playing safe, my dear Nhưng đừng e sợ mãi nữa em à So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi Your sleeping heart Con tim đang ngủ yên của em And we will dream a dream for us Và ta sẽ cùng mơ về một giấc mơ cho đôi ta That no one else can touch, my dear Một giấc mơ mà không ai có thể chạm tới được em yêu à I'm here Anh ở ngay đây So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi Your sleeping heart Con tim đang ngủ yên của em And we will dream a dream for us Và ta sẽ cùng mơ về một giấc mơ cho đôi ta That no one else can touch, my dear Một giấc mơ mà không ai có thể chạm tới được em yêu à I'm here Anh ở ngay đây So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi So wake up your sleeping heart Vậy nên hãy tỉnh dậy đi con tim đang ngủ yên của em I know sometimes we'll be afraid Anh biết rằng sẽ có lúc ta lo sợ But no more playing safe, my dear Nhưng đừng e sợ mãi nữa em à So wake up your sleeping heart Vậy nên hãy tỉnh dậy đi con tim đang ngủ yên của em And we will dream a dream for us Và ta sẽ cùng mơ về một giấc mơ cho đôi ta That no one else can touch, my dear Một giấc mơ mà không ai có thể chạm tới được em yêu à I'm here Anh ở ngay đây So wake up Vậy nên hãy tỉnh dậy đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.