Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Feeling my way through the darkness Trong bóng tối tôi cảm nhận con đường mình đi Guided by a beating heart Được dẫn dắt bởi một trái tim nhiệt huyết I can't tell where the journey will end Tôi không thể biết cuộc hành trình này sẽ dừng lại ở đâu But I know where to start Nhưng tôi biết nơi nó xuất phát They tell me I'm too young to understand Họ bảo tôi còn quá trẻ để hiểu hết điều đó They say I'm caught up in a dream Họ nói rằng tôi đang bị cuốn vào một giấc mơ hoang đường My life will pass me by if I don't open up my eyes Cuộc sống cũng sẽ vụt khỏi tay nếu tôi không biết chấp nhận sự thật So that's fine by me Vâng tôi sẽ chấp nhận So wake me up when it's all over Vì vậy hãy đánh thức tôi dậy khi mọi thứ kết thúc When I'm wiser and I'm older Khi tôi khôn ngoan và chín chắn hơn All this time I was finding myself Từ trước tới giờ tôi luôn đi tìm bản ngã của mình And I didn't know I was lost Và tôi không biết tôi đã lạc lối So wake me up when it's all over Vì vậy hãy đánh thức tôi dậy khi mọi thứ kết thúc When I'm wiser and I'm older Khi tôi khôn ngoan và chín chắn hơn All this time I was finding myself Từ trước tới giờ tôi luôn đi tìm bản ngã của chính mình And I didn't know I was lost Và tôi không biết tôi đã lạc lối I tried carrying the weight of the world Tôi đã cố gắng gánh vác mọi thứ But I only have two hands Nhưng tôi chỉ có hai bàn tay trắng Hope I get the chance to travel the world Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để đi khắp thế giới But I don't have any plans Nhưng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào Wish that I could stay forever this young Tôi ước rằng mình có thể giữ mãi tuổi thanh xuân Not afraid to close my eyes Không sợ hãi khi phải nhắm mắt lại Life's a game made for everyone Cuộc sống là một trò chơi dành cho tất cả mọi người And love is the prize Và tình yêu là một phần thưởng So wake me up when it's all over Vì vậy hãy đánh thức tôi dậy khi mọi thứ kết thúc When I'm wiser and I'm older Khi tôi khôn ngoan và chín chắn hơn All this time I was finding myself Từ trước tới giờ tôi luôn đi tìm bản ngã của chính mình And I didn't know I was lost Và tôi không biết tôi đã lạc lối So wake me up when it's all over Vì vậy hãy đánh thức tôi dậy khi mọi thứ kết thúc When I'm wiser and I'm older Khi tôi khôn ngoan và chín chắn hơn All this time I was finding myself Từ trước tới giờ tôi luôn đi tìm bản ngã của chính mình And I didn't know I was lost Và tôi không biết tôi đã lạc lối I didn't know I was lost Tôi không biết tôi đã lạc lối

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.