Yêu thích
Xem thêm
You'll never enjoy your life Bạn sẽ chẳng thể tận hưởng được cuộc sống Living inside the box Khi cứ mãi sống cứng nhắc như vậy You're so afraid of taking chances Bạn e ngại chẳng dám nắm bắt cơ hội How you gonna reach the top? Thì làm sao chạm được đỉnh cao đây? Rules and regulations Các luật lệ và nguyên tắc Force you to play it safe Khiến bạn chẳng dám mạo hiểm Get rid of all the hesitation Vứt bỏ tất cả sự e dè It's time for you to seize the day Đã đến lúc hãy sống trọn vẹn rồi Instead of just sitting around Thay vì cứ mãi ngồi đó And looking down on tomorrow Và suy nghĩ thiển cận về tương lai You gotta let your feet off the ground Bạn phải nhấc đôi chân mình lên The time is now Giờ đã đến lúc rồi đấy I'm waiting, waiting, just waiting Tôi đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi I'm waiting, waiting outside the lines Tôi đang chờ đợi, chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn Waiting outside the lines Chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn Waiting outside the lines Chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn Try to have no regrets Hãy cố gắng đừng hối tiếc điều gì cả Even if it's just tonight Dù chỉ là một đêm nay How you gonna walk ahead Làm sao bạn có thể bước tới If you keep living blind? Nếu bạn không mở mắt ra nhìn cuộc đời Stuck in the same position Cứ mắc kẹt mãi một nơi You deserve so much more Bạn xứng đáng được nhiều hơn thế There's a whole world around us Cả một thế giới rộng mở xung quanh chúng ta Just waiting to be explored Đang chờ đợi ta khám phá Instead of just sitting around Thay vì cứ mãi ngồi đó And looking down on tomorrow Và suy nghĩ thiển cận về tương lai You gotta let your feet off the ground Bạn phải nhấc đôi chân mình lên The time is now, just let it go Giờ đã đến lúc rồi đấy, cứ thoải mái đi Don't wanna have to force you to smile Tôi chẳng muốn ép bạn phải mỉm cười I'm here to help you notice the rainbow Tôi ở đây để giúp bạn nhận thấy được ánh cầu vồng 'Cause I know what's in you is out there Vì tôi biết điều ẩn chứa trong bạn, giờ đã tự do I'm waiting, waiting, just waiting Tôi đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi I'm waiting, waiting outside the lines Tôi đang chờ đợi, chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn Waiting outside the lines Chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn I'm trying to be patient (I'm trying to be patient) Tôi đang cố kiên nhẫn đây (Tôi đang cố kiên nhẫn đây) The first step is the hardest (the hardest) Bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhất (khó khăn nhất) I know you can make it Tôi biết bạn có thể làm được Go ahead and take it Cứ bước đến và nắm lấy đi I'm waiting Tôi đang chờ đợi Waiting Chờ đợi Just waiting Và chờ đợi I'm waiting Tôi đang chờ đợi I'm waiting, waiting, just waiting Tôi đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi I'm waiting, waiting outside the lines Tôi đang chờ đợi, chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn Waiting outside the lines Chờ đợi bạn bên ngoài bức rào chắn You'll never enjoy your life Bạn sẽ không bao giờ tận hưởng cuộc sống Living inside the box Khi cứ mãi sống cứng nhắc như vậy You're so afraid of taking chances Bạn e ngại chẳng dám nắm bắt cơ hội How you gonna reach the top? Thì làm sao chạm được đỉnh cao đây?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Waiting Outside The Lines

Greyson Chance

Greyson Chance

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Greyson Michael Chance (born August 16, 1997) is an American singer, songwriter, and pianist. His April 2010 performance of Lady Gaga's "Paparazzi" at a sixth-grade music festival went viral on YouTube, gaining widespread attention and over 56 million views as of August 2016, as well as an appearance on The Ellen DeGeneres Show shortly afterward. Two of his original compositions, "Stars" and "Broken Hearts", gained over six and eight million views respectively on his YouTube channel. His debut single, "Waiting Outside the Lines", was released in October 2010. Chance's debut album, Hold On 'Til the Night, was released on August 2, 2011.

Xem thêm
Bình luận