Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When tomorrow comes Khi ngày mai đến I'll be on my own Em sẽ chỉ còn một mình Feeling frightened up Em cảm thấy lo sợ The things that I don't know Với những thứ mà em chưa biết When tomorrow comes, tomorrow comes Khi ngày mai đến And though the road is long Dù cho chặng đường phía trước có gian nan I look up to the sky Thì em vẫn sẽ luôn lạc quan And in the dark I found, I stop and I won't fly Và khi bóng tối bủa vây, em dừng lại và không thể bước tiếp And I sing along, I sing along, then I sing along Em chỉ biết cất tiếng hát theo I got all I need when I got you and I Em có tất cả mọi thứ khi em có anh bên cạnh I look around me, and see sweet life Em nhìn mọi thứ xung quanh và chỉ thấy một cuộc sống hạnh phúc I'm stuck in the dark but you're my flashlight Có lúc em chìm trong bóng tối nhưng anh sẽ là ánh sáng soi sáng cho em You're getting me, getting me through the night Anh dẫn lối em vượt qua màn đêm tăm tối Can't stop my heart when you shinin' in my eyes Tim em như loạn nhịp khi nhìn thấy ánh sáng lan tỏa từ anh Can't lie, it's a sweet life Đó là một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, thật đấy Stuck in the dark but you're my flashlight Em chìm trong bóng tối nhưng anh sẽ là ánh sáng soi sáng cho em You're getting me, getting me through the night Anh dẫn lối em vượt qua màn đêm tăm tối 'Cause you're my flashlight Vì anh là ánh sáng của đời em You're my flashlight, you're my flashlight Anh là ánh sáng của đời em I see the shadows long beneath the mountain top Em nhìn thấy con đường phía trước đầy khó khăn I'm not afraid when the rain won't stop Em không hề sợ khi những khó khăn cứ ập đến 'Cause you light the way Vì đã có anh soi sáng cho em khắp mọi nẻo đường You light the way, you light the way Anh soi sáng cho em khắp mọi nẻo đường I got all I need when I got you and I Em có tất cả mọi thứ khi em có anh bên cạnh I look around me, and see a sweet life Em nhìn mọi thứ xung quanh và chỉ thấy một cuộc sống hạnh phúc I'm stuck in the dark but you're my flashlight Có lúc em chìm trong bóng tối nhưng anh sẽ là ánh sáng soi sáng cho em You're getting me, getting me through the night Anh dẫn lối em vượt qua màn đêm tăm tối Can't stop my heart when you shinin' in my eyes Tim em như loạn nhịp khi nhìn thấy ánh sáng lan tỏa từ anh Can't lie, it's a sweet life Đó là một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, thật đấy Stuck in the dark but you're my flashlight Em chìm trong bóng tối nhưng anh sẽ là ánh sáng soi sáng cho em You're getting me, getting me through the night Anh dẫn lối em vượt qua màn đêm tăm tối 'Cause you're my flashlight Vì anh là ánh sáng của đời em You're my flashlight, you're my flashlight Anh là ánh sáng của đời em I got all I need when I got you and I Em có tất cả mọi thứ khi em có anh bên cạnh I look around me, and see a sweet life Em nhìn mọi thứ xung quanh và chỉ thấy một cuộc sống hạnh phúc I'm stuck in the dark but you're my flashlight Có lúc em chìm trong bóng tối nhưng anh sẽ là ánh sáng soi sáng cho em You're getting me, getting me through the night Anh dẫn lối em vượt qua màn đêm tăm tối Can't stop my heart when you shinin' in my eyes Tim em như loạn nhịp khi nhìn thấy ánh sáng lan tỏa từ anh Can't lie, it's a sweet life Đó là một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, thật đấy I'm stuck in the dark but you're my flashlight Em chìm trong bóng tối nhưng anh sẽ là ánh sáng soi sáng cho em You're getting me, getting me through the night Anh dẫn lối em vượt qua màn đêm tăm tối 'Cause you're my flashlight Vì anh là ánh sáng của đời em You're my flashlight, you're my flashlight Anh là ánh sáng của đời em You're my flashlight Anh là ánh sáng của đời em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.