Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Do you ever feel Bạn có bao giờ cảm thấy mình Like a plastic bag Giống như một chiếc túi nhựa Drifting throught the wind Trôi dạt theo làn gió Wanting to start again? Và muốn bắt đầu lại một lần nữa Do you ever feel, Bạn có bao giờ cảm thấy, Feel so paper thin Cảm thấy mình như một tờ giấy mỏng manh Like a house of cards Như một ngôi nhà xếp bằng những lá bài One blow from caving in? Và thổi nhẹ sẽ bay đi mất Do you ever feel Có bao giờ bạn cảm thấy Already buried deep Mình như đã bị chôn sâu xuống mặt đất Six feet under? Screams Tận sáu feet? Gào thét But no one seems to hear a thing Nhưng dường như chẳng một ai có thể nghe thấy điều gì Do you know that there's Có bao giờ bạn biết Still a chance for you Vẫn còn có một cơ hội cho mình Cause there's a spark in you Bởi vì vẫn còn một tia hy vọng trong bạn You just gotta ignite the light Bạn chỉ cần đốt cháy nó lên And let it shine Và để nó tỏa sáng Just own the night Cứ chiếm trọn màn đêm Like the fourth of July Như đêm ngày bốn tháng Bảy 'Cause, baby, you're a firework Bởi vì bạn ơi, bạn chính là một ngọn pháo hoa Come on, show 'em what you're worth Đến đây nào, hãy cho người khác thấy được giá trị của bạn Make 'em go, "Aah, aah, aah" Khiến họ phải thốt lên "Ồ..." As you shoot across the sky-y-y Khi bạn bay vút qua bầu trời xanh cao rộng Baby, you're a firework Bạn ơi, bạn chính là một ngọn pháo hoa Come on, let your colours burst Đến đây và hãy để cho những sắc màu trong bạn bừng cháy lên Make 'em go, "Aah, aah, aah" Khiến họ phải thốt lên "Ồ..." You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe Rồi bạn sẽ bỏ mặc họ ở phía sau You don't have to feel Bạn không cần phải cảm thấy Like a wasted space Mình sống chỉ phí phạm không gian You're original, Bạn luôn là chính mình, Cannot be replaced Và chẳng thể bị thay thế If you only knew Làm sao bạn biết được What the future holds Tương lai sẽ thế nào After a hurricane Vì sau cơn mưa Comes a rainbow Thì trời lại sáng Maybe a reason why Có lẽ có một lý do vì sao mà All the doors are closed Tất cả các cánh cửa đều đóng lại So you could open one Vì vậy bạn có thể mở một cánh cửa để That leads you to the perfect road Dẫn bạn đến con đường hoàn hảo nhất Like a lightning bolt, Như một tiếng chớp sáng chói, Your heart will glow Trái tim bạn sẽ tỏa sáng And when it's time, you'll know Và khi thời gian đã đến, bạn sẽ biết được thôi You just gotta ignite the light Bạn chỉ cần đốt cháy nó lên And let it shine Và để nó tỏa sáng Just own the night Cứ chiếm trọn màn đêm Like the fourth of July Như đêm ngày bốn tháng Bảy 'Cause, baby, you're a firework Bởi vì bạn ơi, bạn chính là một ngọn pháo hoa Come on, show 'em what you're worth Đến đây nào, hãy cho người khác thấy được giá trị của bạn Make 'em go, "Aah, aah, aah" Khiến họ phải thốt lên "Ồ..." As you shoot across the sky-y-y Khi bạn bay vút qua bầu trời xanh cao rộng Baby you're a firework Bởi vì bạn ơi, bạn chính là một ngọn pháo hoa Come on, let your colours burst Đến đây và hãy để cho những sắc màu trong bạn bừng cháy lên Make 'em go, "Aah, aah, aah" Khiến họ phải thốt lên "Ồ..." You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe Rồi bạn sẽ bỏ mặc họ ở phía sau Boom, boom, boom Bùm, bùm, bùm Even brighter than the moon, moon, moon Thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trăng kia It's always been inside of you, you, you Điều đó vẫn luôn ẩn chứa sâu trong con người bạn And now it's time to let it through Và giờ đã đến lúc cho mọi người thấy 'Cause, baby you're a firework Bởi vì bạn ơi, bạn chính là một ngọn pháo hoa Come on show 'em what you're worth Đến đây nào, hãy cho người khác thấy được giá trị của bạn Make 'em go, "Aah, aah, aah" Khiến họ phải thốt lên "Ồ..." As you shoot across the sky-y-y Khi bạn bay vút qua bầu trời xanh cao rộng Baby you're a firework Bởi vì bạn ơi, bạn chính là một ngọn pháo hoa Come on let your colours burst Đến đây và hãy để cho những sắc màu trong bạn bừng cháy lên Make 'em go, "Aah, aah, aah" Khiến họ phải thốt lên "Ồ..." You're gonna leave 'em all in awe, awe, awe Rồi bạn sẽ bỏ mặc họ ở phía sau Boom, boom, boom Bùm, bùm, bùm Even brighter than the moon, moon, moon Thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trăng Boom, boom, boom Bùm, bùm, bùm Even brighter than the moon, moon, moon Thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trăng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.