Yêu thích
Xem thêm
You know just what to say Anh biết chính xác phải nói gì Things that scare me Điều mà em sợ hãi I should just walk away but I can't move my feet Đáng lẽ em nên bước tiếp mà chân em chẳng thể bước nổi The more that I know you, the more I want to Càng hiểu về anh, em càng muốn ở bên anh Something inside me's changed Có gì đó trong em đã thay đổi rồi I was so much younger yesterday, oh Mới hôm qua thôi em còn là cô gái ngây thơ I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo Anh mang đến cho em những xúc cảm trên cả tuyệt vời By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh (I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you) (Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh? By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh You know just how to make my heart beat faster Anh biết cách khiến con tim em loạn nhịp Emotional earthquake, bring on disaster Như một cơn địa chấn cảm xúc, khiến em đảo điên You hit me head on, got me weak in my knees Anh tác động đến em một cách trực diện, chân tay em rã rời Yeah, something inside me's changed Vâng, có gì đó trong em đã thay đổi rồi I was so much younger yesterday, aye Mới hôm qua thôi em còn là cô gái ngây thơ So much younger yesterday, oh, yeah Ngày hôm qua còn quá đỗi ngây thơ I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo Anh mang đến cho em những xúc cảm trên cả tuyệt vời By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh (I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you) (Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh) By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh You, yeah, 'til I tasted you Anh, vâng, cho đến khi gặp anh (I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you) (Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh) By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh The more that I know you, the more I want to Càng hiểu về anh, em càng muốn ở bên anh Something inside me's changed Có gì đó trong em đã thay đổi rồi I was so much younger yesterday Mới hôm qua thôi em còn là cô gái ngây thơ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Starving

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Hailee Steinfeld (/ˈheɪliː ˈstaɪnfɛld/ hay-lee styn-feld; born December 11, 1996) is an American actress, model and singer. She first became known for her portrayal of Mattie Ross in True Grit (2010), for which she was nominated for the Academy Award for Best Supporting Actress, the Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role, and the BAFTA Award for Best Actress in a Leading Role. Thereafter, she appeared as Petra Arkanian in Ender's Game (2013), Juliet Capulet in Romeo & Juliet (2013), Violet Mulligan in Begin Again (2013), Zooey Renner in 3 Days to Kill (2014), and Nadine in The Edge of Seventeen (2016), for which she received a Golden Globe Award nomination.

Xem thêm
Bình luận