Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You know just what to say Anh biết chính xác phải nói gì Things that scare me Điều mà em sợ hãi I should just walk away but I can't move my feet Đáng lẽ em nên bước tiếp mà chân em chẳng thể bước nổi The more that I know you, the more I want to Càng hiểu về anh, em càng muốn ở bên anh Something inside me's changed Có gì đó trong em đã thay đổi rồi I was so much younger yesterday, oh Mới hôm qua thôi em còn là cô gái ngây thơ I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo Anh mang đến cho em những xúc cảm trên cả tuyệt vời By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh (I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you) (Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh? By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh You know just how to make my heart beat faster Anh biết cách khiến con tim em loạn nhịp Emotional earthquake, bring on disaster Như một cơn địa chấn cảm xúc, khiến em đảo điên You hit me head on, got me weak in my knees Anh tác động đến em một cách trực diện, chân tay em rã rời Yeah, something inside me's changed Vâng, có gì đó trong em đã thay đổi rồi I was so much younger yesterday, aye Mới hôm qua thôi em còn là cô gái ngây thơ So much younger yesterday, oh, yeah Ngày hôm qua còn quá đỗi ngây thơ I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo Anh mang đến cho em những xúc cảm trên cả tuyệt vời By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh (I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you) (Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh) By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh You, yeah, 'til I tasted you Anh, vâng, cho đến khi gặp anh (I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you) (Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh) By the way, by the way, you do things to my body Dù thế nào, dù thế nào thì anh đã khiến em thay đổi I didn't know that I was starving 'til I tasted you Em chẳng nhận ra mình khát khao tới mức nào cho tới khi gặp anh The more that I know you, the more I want to Càng hiểu về anh, em càng muốn ở bên anh Something inside me's changed Có gì đó trong em đã thay đổi rồi I was so much younger yesterday Mới hôm qua thôi em còn là cô gái ngây thơ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.