Yêu thích
Xem thêm
Pack yourself a toothbrush dear Mang theo một cái bàn chải quen thuộc Pack yourself a favorite blouse Mang theo một cái áo em thích Take a withdrawal slip Lấy thẻ ngân hàng Take all of your savings out Rút hết tiền tiết kiệm của em ra 'Cause if we don't leave this town Vì nếu chúng ta không rời khỏi thị trấn này We might never make it out Chắc sẽ không bao giờ hiểu ra I was not born to drown, baby come on Anh không sinh ra để bị vùi dập, đi thôi em yêu Forget what Father Brennan said Quên đi những gì cha Brennan nói We were not born in sin Chúng ta không sinh ra trong tội lỗi Leave a note on your bed Hãy để một lá thư trên giường của em Let your mother know you're safe Để mẹ biết em vẫn an toàn And by the time she wakes Cho đến khi bà ấy thức giấc We'll have driven through the state Chúng ta sẽ đi qua các thành phố We'll have driven through the night, baby come on Chúng ta sẽ đi xuyên màn đêm, đi nào em yêu If the sun don't shine on me today Nếu ánh mặt trời không chiếu sáng cho anh ngày hôm nay And if the subways flood and bridges break Nếu đường hầm ngập nước và những chiếc cầu đổ sập Will you lay yourself down and dig your grave Liệu em có gục ngã tự đào mộ cho mình Or will you rail against your dying day Hay em sẽ phát điên trong những ngày khốn khổ And when we looked outside Và khi chúng ta nhìn ra ngoài Couldn't even see the sky Có thể sẽ không thấy bầu trời How do you pay the rent Làm sao để trả tiền thuê nhà Is it your parents or is it hard work dear Là bố mẹ em hay tiếp tục làm việc chăm chỉ Holding the atmosphere Để làm họ vui lòng I don't wanna live like that, yeah Anh không muốn sống như vậy If the sun don't shine on me today Nếu ánh mặt trời không chiếu sáng cho anh ngày hôm nay If the subways flood and the bridges break Nếu đường hầm ngập nước và những chiếc cầu đổ sập Jesus Christ can't save me tonight Chúa Jesus chẳng thể cứu anh đêm nay Put on your dress, yes wear something nice Mặc váy vào đi em, đúng rồi hãy mặc thật đẹp Decide on me, yea decide on us Quyết định về anh, quyết định về chúng ta Oh, oh, oh, Illinois, Illinoiss Ôi Illinois Pack yourself a toothbrush dear Mang theo một cái bàn chải quen thuộc Pack yourself a favorite blouse Mang theo một cái áo em thích Take a withdrawal slip Lấy thẻ ngân hàng Take all of your savings out Rút hết tiền tiết kiệm của em ra 'Cause if we don't leave this town Vì nếu chúng ta không rời khỏi thị trấn này We might never make it out Chắc sẽ không bao giờ hiểu ra

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Sleep On The Floor

The Lumineers

The Lumineers

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Lumineers are an American folk rock band based in Denver, Colorado. The two founding members and songwriters of the Lumineers are Wesley Schultz (lead vocals, guitar) and Jeremiah Fraites (drums, percussion). Josh Fraites, the brother of Jeremiah and best friend of Schultz, died of a drug overdose in 2002. As a way to cope with their loss, Schultz and Fraites began writing and performing together in New Jersey in 2002. Cellist and vocalist Neyla Pekarek joined the band in 2010, after responding to a Craigslist advertisement. They are best known for their 2012 hit single "Ho Hey".

The band's self-titled debut album was released on Dualtone Records on April 3, 2012, eventually peaking at number 2 on the Billboard 200 chart in January 2013. As of December 2013, their debut album has been certified Platinum in the US and Ireland, with Gold certifications in the UK, Australia and Canada.

Xem thêm
Bình luận