Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If you love somebody Nếu bạn yêu ai đó Better tell them while they're here 'cause Tốt hơn là nói họ nghe trong khi họ vẫn đang ngay đây They just may run away from you Vì họ có thể rời xa bạn You'll never know quite when, well Bạn sẽ chẳng bao giờ biết khi nào đâu Then again it just depends on Nhắc lại mọi chuyện còn tùy vào How long of time is left for you Bao nhiêu thời gian còn lại cho bạn nữa I've had the highest mountains Tôi đã đứng trên ngọn núi cao nhất I've had the deepest rivers Tôi cũng đã ở dưới lòng sông sâu nhất You can have it all but life keeps moving Bạn cũng có thể có tất cả nhưng dòng đời vẫn cứ trôi I take it in but don't look down Tôi sẽ chiếm lấy mọi thứ nhưng đừng xem thường nhé 'Cause I'm on top of the world, 'ay Vì tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang I'm on top of the world, 'ay Tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang Waiting on this for a while now Đang chờ đợi khoảnh khắc này Paying my dues to the dirt Trả mọi thứ về cát bụi I've been waiting to smile,' ay Tôi từng chờ đợi để nở một nụ cười Been holding it in for a while, ' ay Đã kìm nén như thế trong một thời gian Take it with me if I can Đem nó theo cùng tôi nếu tôi có thể Been dreaming of this since a child Đã mơ ước về điều này từ khi là một đứa trẻ I'm on top of the world Giờ tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang I've tried to cut these corners Tôi đã cố chọn con đường tắt Try to take the easy way out Cố gắng chọn những điều dễ dàng I kept on falling short of something Vậy mà tôi cứ thất bại bởi vài thứ I coulda gave up then but Tôi có thể đã bỏ cuộc đó Then again I couldn't have 'cause Thêm lần nữa tôi lại không thể I've traveled all this way for something Vì tôi đã trải qua tất cả những chuyện này vì vài điều I take it in but don't look down Tôi sẽ chiếm lấy mọi thứ nhưng đừng xem thường nhé 'Cause I'm on top of the world, 'ay Vì tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang I'm on top of the world, 'ay Tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang Waiting on this for a while now Đang chờ đợi khoảnh khắc này Paying my dues to the dirt Trả mọi thứ về cát bụi I've been waiting to smile, 'ay Tôi từng chờ đợi để nở một nụ cười Been holding it in for a while, 'ay Đã kìm nén như thế trong một thời gian Take it with me if I can Đem nó theo cùng tôi nếu tôi có thể Been dreaming of this since a child Đã mơ ước về điều này từ khi là một đứa trẻ I'm on top of the world Giờ tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang Oooh oooohhhh Oooh oooohhhh 'Cause I'm on top of the world, 'ay Vì tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang I'm on top of the world, 'ay Tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang Waiting on this for a while now Đang chờ đợi khoảnh khắc này Paying my dues to the dirt Trả mọi thứ về cát bụi I've been waiting to smile, 'ay Tôi từng chờ đợi để nở một nụ cười Been holding it in for a while, 'ay Đã kìm nén như thế trong một thời gian Take it with me if I can Đem nó theo cùng tôi nếu tôi có thể Been dreaming of this since a child Đã mơ ước về điều này từ khi là một đứa trẻ And I know it's hard when you're falling down Và tôi biết thật khó khăn khi bạn gục ngã And it's a long way up when you hit the ground Và đó là con đường thật dài để vươn lên khi bạn đã rơi xuống mặt đất Get up now, get up, get up now. Giờ hãy đứng dậy nào And I know it's hard when you're falling down Và tôi biết thật khó khăn khi bạn gục ngã And it's a long way up when you hit the ground Và đó là con đường thật dài để vươn lên khi bạn đã rơi xuống mặt đất Get up now, get up, get up now. Giờ hãy đứng dậy nào 'Cause I'm on top of the world, 'ay Vì tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang I'm on top of the world, 'ay Tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang Waiting on this for a while now Đang chờ đợi khoảnh khắc này Paying my dues to the dirt Trả mọi thứ về cát bụi I've been waiting to smile, 'ay Tôi từng chờ đợi để nở một nụ cười Been holding it in for a while, 'ay Đã kìm nén như thế trong một thời gian Take it with me if I can Đem nó theo cùng tôi nếu tôi có thể Been dreaming of this since a child Đã mơ ước về điều này từ khi là một đứa trẻ I'm on top of the world Giờ tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.