Just One Last Dance

Thể loại: Nhạc đồng quê Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Just One Last Dance. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

SARAH CONNOR

Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
Oh baby
Anh ơi
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
We meet in the night in the Spanish cafe
Chúng ta gặp nhau trong đêm tại quán cà phê Tây Ban Nha
I look in your eyes just don't know what to say
Em nhìn vào đôi mắt anh mà chẳng thể nói nên lời
It feels like I'm drowning in salty water
Cảm giác như em đang chìm trong dòng nước mắt
A few hours left 'til the sun's gonna rise
Chỉ vài giờ nữa thôi mặt trời sẽ mọc
Tomorrow will come an it's time to realize
Ngày mai đến cũng là lúc nhận ra
Our love has finished forever
Tình yêu của chúng ta đã kết thúc mãi mãi
How I wish to come with you (wish to come with you)
Em ước ao mình có thể tới bên anh (ước gì mình có thể tới bên anh)
How I wish we make it through
Em ước sao chúng ta có thể vượt qua
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
Before we say goodbye
Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt
When we sway and turn around and around and around
Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều
It's like the first time
Giống như lần đầu tiên
Just one more chance
Chỉ một cơ hội nữa
Hold me tight and keep me warm
Hãy ôm em và sưởi ấm em
Cause the night is getting cold
Bởi vì đêm đang lạnh dần
And I don't know where I belong
Và em không biết mình thuộc về nơi nào
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
The wine and the lights and the Spanish guitar
Rượu, ánh đèn và tiếng ghi ta Tây Ban Nha
I'll never forget how romantic they are
Anh sẽ không bao giờ quên chúng ta đã lãng mạn như thế nào
But I know, tomorrow I'll lose the one I love
Nhưng anh biết, ngày mai anh sẽ mất một người anh yêu
There's no way to come with you
Đã không còn đường trở lại với em
It's the only thing to do
Chỉ có một điều để làm
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
Before we say goodbye
Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt
When we sway and turn around and around and around
Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều
It's like the first time
Giống như lần đầu tiên
Just one more chance
Chỉ một cơ hội nữa
Hold me tight and keep me warm
Hãy ôm em và sưởi ấm em
Cause the night is getting cold
Bởi vì đêm đang lạnh dần
And I don't know where I belong
Và em không biết mình thuộc về nơi nào
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
Before we say goodbye
Trước khi nói lời tạm biệt
When we sway and turn around and around and around
Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều
It's like the first time
Giống như lần đầu tiên
Just one more chance
Chỉ một cơ hội nữa
Hold me tight and keep me warm
Hãy ôm em và sưởi ấm em
Cause the night is getting cold
Bởi vì đêm đang lạnh dần
And I don't know where I belong
Và em không biết mình thuộc về nơi nào
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
Before we say goodbye
Trước khi nói lời tạm biệt
When we sway and turn around and aound and around
Khi chúng ta xoay và quay đều, quay đều
It's like the first time
Giống như lần đầu tiên
Just one more chance
Chỉ một cơ hội nữa
Hold me tight and keep me warm
Hãy ôm em và sưởi ấm em
Cause the night is getting cold
Bởi vì đêm đang lạnh dần
And I don't know where I belong
Và em không biết mình thuộc về nơi nào
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối
Just one more chance
Chỉ một cơ hội nữa
Just one last dance
Chỉ một điệu nhảy cuối