GABRIELLE APLIN

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

How Do You Feel Today

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát How Do You Feel Today. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
The sound of your laugh has a ring of weariness
Tiếng cười của bạn chất chứa sự mệt mỏi
The night has a thousand eyes
Đêm đen có hàng ngàn đôi mắt dõi theo
And your smile of heaviness
Và nụ cười của bạn nặng trĩu
I've always asked for nothing
Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì cả
But you've found it hard to see
Nhưng bạn lại không thể chấp nhận được điều đó
So I gathered all I had
Thế nên tôi lấy hết tất cả những gì tôi có
And laid it down before your feet
Đặt dưới chân bạn
I gathered all I had
Thế nên tôi lấy hết tất cả những gì tôi có
So how do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
How do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
‘Cause tonight I'm closing all the doors
Vì đêm nay tôi sẽ chốt chặt cửa
So stay outside or lay down with our flaws
Vậy nên hãy ở ngoài hoặc bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi
How do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
We moved faster than fate
Chúng ta đã đi nhanh hơn cả số mệnh
But it came at a cost
Nhưng chúng đều có cái giá cả
Now you're tripping over backwards for the days of youth you lost
Giờ đây bạn muốn quay về những tháng ngày tưổi trẻ đã phí hoài
I offered you my hands
Tôi đưa bạn đôi tay này
And I've given you my hope
Và trao bạn niềm hi vọng của tôi
So let me be your salvation
Hãy để tôi trở thành điều cứu rỗi cho bạn
I refuse to be your rope
Tôi không muốn trở thành sợi dây ràng buộc bạn
So how do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
How do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
‘Cause tonight I'm closing all the doors
Vì đêm nay tôi sẽ chốt chặt cửa
So stay outside or lay down with our flaws
Vậy nên hãy ở ngoài hoặc bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi
How do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
I've seen the glory but it wasn't enough
Tôi đã từng thấy được danh vọng, nhưng vậy vẫn chưa đủ
Those songs and bells were just the laughter of guns
Những bài hát và tiếng chuông đó chỉ là giả tạo mà thôi
I knew your stories
Tôi biết câu chuyện của bạn
I knew it was love
Tôi biết đó chính là tình yêu
But those songs and bells were the laughter of guns
Nhưng những bài hát và tiếng chuông đó chỉ là giả tạo mà thôi
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
So how do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
How do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
‘Cause tonight I'm closing all the doors
Vì đêm nay tôi sẽ chốt chặt cửa
So stay outside or lay down with our flaws
Vậy nên hãy ở ngoài hoặc bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi
How do you feel today?
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬

TẤT CẢ VIDEO CỦA CA SĨ 1

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA GABRIELLE APLIN

Gabrielle Ann Aplin (born 10 October 1992) is an independent English singer-songwriter. Aplin came to public attention after she gained a large online following by posting acoustic covers of songs on her YouTube channel.EnglishRain, was released in May 2013 to positive reviews. It debuted and peaked at number two on the UK album chart and led to several more singles: "Please Don't Say You Love Me", "Panic Cord", "Home" and "Salvation". English Rain has since been certified Gold in the UK, selling over 100,000 copies.

In February 2012, Aplin signed a recording deal with Parlophone and began recording her début album. She gained mainstream attention the following November, when she was selected to record the soundtrack for a John Lewis television commercial with a cover of Frankie Goes to Hollywood's "The Power of Love", which charted at number 1 on the UK Singles Chart in December 2012. Her début album
 

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1992-10-10

Nơi sinh: United Kingdom