Yêu thích
Xem thêm
Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình Got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Call up all our friends Hãy gọi hết lũ bạn tụi mình Go hard this weekend Chơi tới bến cuối tuần này For no damn reason Không vì lý do chết tiệt gì hết I don't think we'll ever change Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thay đổi Meet you at the spot Gặp cậu ở chỗ hẹn nhé Half past ten o'clock Đúng mười giờ rưỡi We don't ever stop Chả có gì ngăn cấm được bọn mình And we're never gonna change Và chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi Say Nói đi Won't you stay forever stay Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ If you stay forever hey Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây We can stay forever young Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình Got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu We'll be running down the street Ta sẽ chạy xuống phố Yelling "Kiss my ass!" Gào lên " Hôn mông tao đây này!" I'm like yeah whatever Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng We're still living like that Chúng ta vẫn sống như thế mà When the sun's going down Khi mặt trời dần lặn We'll be raising our cups Bọn mình sẽ nâng cốc lên Singing, here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) We live like rock stars Bọn mình sống như những ngôi sao nhạc rock Dance on every bar Nhảy nhót khắp các hộp đêm This is who we are Đây là con người thật của chúng ta I don't think we'll ever change Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thay đổi (hell no!) (Thề luôn) They say just grow up Người ta nói hãy lớn lên But they don't know us Nhưng họ không hiểu gì về chúng ta We don't give a fuck Bọn mình cóc thèm đoái hoài And we're never gonna change Và bọn mình sẽ không đời nào thay đổi Say Nói đi Won't you stay forever stay Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ If you stay forever hey Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây We can stay forever young Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình Got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing, here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu We'll be running down the street Ta sẽ chạy xuống phố Yelling "Kiss my ass!" Gào lên " Hôn mông tao đây này!" I'm like yeah whatever Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng We're still living like that Chúng ta vẫn sống như thế mà When the sun's going down Khi mặt trời dần lặn We'll be raising our cups Bọn mình sẽ nâng cốc lên Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Say Nói đi Won't you stay forever stay Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ If you stay forever hey Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây We can stay forever young Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình I got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing, here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu We'll be running down the street Ta sẽ chạy xuống phố Yelling "Kiss my ass!" Gào lên " Hôn mông tao đây này!" I'm like yeah whatever Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng We're still living like that Chúng ta vẫn sống như thế mà When the sun's going down Khi mặt trời dần lặn We'll be raising our cups Bọn mình sẽ nâng cốc lên Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Yeah raise your glass and say) (Yeah nâng ly lên và nói) (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Da de da de da) (Da de da de da) (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) (No we're never growing up) (Không, chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên) Oh whoa, oh whoa Oh whoa, oh whoa (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Here’s To Never Growing Up

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Avril Ramona Lavigne (/ˈævrɪl ləˈviːn/; French pronunciation: ​[avʁil laviɲ]; born 27 September 1984) is a Canadian singer-songwriter and actress. She was born in Belleville, Ontario, and spent most of her youth in the town of Greater Napanee. By the age of 15, she had appeared on stage with Shania Twain; by 16, she had signed a two-album recording contract with Arista Records worth more than $2 million. In 2002, when she was 17 years old, Lavigne entered the music industry with her debut album, Let Go, becoming one of the most popular pop punk artists, a reason she earned her reputation of a "skater punk" persona and "pop punk princess". Since her professional debut, she has sold more than 30 million albums and over 50 million singles worldwide.

Let Go made Lavigne the youngest female soloist to reach number 1 in the UK. As of 2013, it has sold nearly 7 million copies in the United States and over 16 million copies worldwide. Her breakthrough single, "Complicated", peaked at number 1 in many countries around the world, as did the album Let Go. Her second studio album, Under My Skin, was released in May 2004 and was her first album to peak at number 1 on the US Billboard 200, eventually selling more than 10 million copies worldwide. The Best Damn Thing, Lavigne's third album, was released in April 2007, becoming her third number 1 album in the UK Albums Chart and featuring her first US Billboard Hot 100 number 1 single, "Girlfriend". Lavigne has scored six number-one singles worldwide, including "Complicated", "Sk8er Boi", "I'm with You", "My Happy Ending", "Nobody's Home", and "Girlfriend". Lavigne is one of the top-selling artists releasing albums in the US, with over 11 million copies certified by the RIAA. Her fourth studio album, Goodbye Lullaby, was released in March 2011. Goodbye Lullaby gave Lavigne her fourth top 10 album on the US Billboard 200 and the UK Albums Chart and her third number 1 album in both Japan and Australia. Three months after the release of Goodbye Lullaby, Lavigne began work on her eponymously titled fifth studio album, which was released by Epic Records on 1 November 2013 following her departure from RCA Records in 2011.

Xem thêm
Bình luận