Here’s To Never Growing Up

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Here’s To Never Growing Up . Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

AVRIL LAVIGNE

Singing Radiohead at the top of our lungs
Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ
With the boom box blaring
Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội
As we're falling in love
Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình
Got a bottle of whatever
Vớ đại lấy một chai đi
But it's getting us drunk
Nhưng sẽ khiến bọn mình say
Singing here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
Call up all our friends
Hãy gọi hết lũ bạn tụi mình
Go hard this weekend
Chơi tới bến cuối tuần này
For no damn reason
Không vì lý do chết tiệt gì hết
I don't think we'll ever change
Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thay đổi
Meet you at the spot
Gặp cậu ở chỗ hẹn nhé
Half past ten o'clock
Đúng mười giờ rưỡi
We don't ever stop
Chả có gì ngăn cấm được bọn mình
And we're never gonna change
Và chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi
Say
Nói đi
Won't you stay forever stay
Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ
If you stay forever hey
Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây
We can stay forever young
Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh
Singing Radiohead at the top of our lungs
Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ
With the boom box blaring
Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội
As we're falling in love
Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình
Got a bottle of whatever
Vớ đại lấy một chai đi
But it's getting us drunk
Nhưng sẽ khiến bọn mình say
Singing here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
We'll be running down the street
Ta sẽ chạy xuống phố
Yelling "Kiss my ass!"
Gào lên " Hôn mông tao đây này!"
I'm like yeah whatever
Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng
We're still living like that
Chúng ta vẫn sống như thế mà
When the sun's going down
Khi mặt trời dần lặn
We'll be raising our cups
Bọn mình sẽ nâng cốc lên
Singing, here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
We live like rock stars
Bọn mình sống như những ngôi sao nhạc rock
Dance on every bar
Nhảy nhót khắp các hộp đêm
This is who we are
Đây là con người thật của chúng ta
I don't think we'll ever change
Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thay đổi
(hell no!)
(Thề luôn)
They say just grow up
Người ta nói hãy lớn lên
But they don't know us
Nhưng họ không hiểu gì về chúng ta
We don't give a fuck
Bọn mình cóc thèm đoái hoài
And we're never gonna change
Và bọn mình sẽ không đời nào thay đổi
Say
Nói đi
Won't you stay forever stay
Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ
If you stay forever hey
Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây
We can stay forever young
Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh
Singing Radiohead at the top of our lungs
Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ
With the boom box blaring
Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội
As we're falling in love
Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình
Got a bottle of whatever
Vớ đại lấy một chai đi
But it's getting us drunk
Nhưng sẽ khiến bọn mình say
Singing, here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
We'll be running down the street
Ta sẽ chạy xuống phố
Yelling "Kiss my ass!"
Gào lên " Hôn mông tao đây này!"
I'm like yeah whatever
Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng
We're still living like that
Chúng ta vẫn sống như thế mà
When the sun's going down
Khi mặt trời dần lặn
We'll be raising our cups
Bọn mình sẽ nâng cốc lên
Singing here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
Say
Nói đi
Won't you stay forever stay
Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ
If you stay forever hey
Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây
We can stay forever young
Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh
Singing Radiohead at the top of our lungs
Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ
With the boom box blaring
Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội
As we're falling in love
Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình
I got a bottle of whatever
Vớ đại lấy một chai đi
But it's getting us drunk
Nhưng sẽ khiến bọn mình say
Singing, here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
We'll be running down the street
Ta sẽ chạy xuống phố
Yelling "Kiss my ass!"
Gào lên " Hôn mông tao đây này!"
I'm like yeah whatever
Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng
We're still living like that
Chúng ta vẫn sống như thế mà
When the sun's going down
Khi mặt trời dần lặn
We'll be raising our cups
Bọn mình sẽ nâng cốc lên
Singing here's to never growing up
Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Yeah raise your glass and say)
(Yeah nâng ly lên và nói)
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
Oh whoa, oh whoa
Oh woah oh woah
(Da de da de da)
(Da de da de da)
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)
(No we're never growing up)
(Không, chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên)
Oh whoa, oh whoa
Oh whoa, oh whoa
(Here's to never growing up)
(Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)