Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình Got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Call up all our friends Hãy gọi hết lũ bạn tụi mình Go hard this weekend Chơi tới bến cuối tuần này For no damn reason Không vì lý do chết tiệt gì hết I don't think we'll ever change Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thay đổi Meet you at the spot Gặp cậu ở chỗ hẹn nhé Half past ten o'clock Đúng mười giờ rưỡi We don't ever stop Chả có gì ngăn cấm được bọn mình And we're never gonna change Và chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi Say Nói đi Won't you stay forever stay Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ If you stay forever hey Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây We can stay forever young Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình Got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu We'll be running down the street Ta sẽ chạy xuống phố Yelling "Kiss my ass!" Gào lên " Hôn mông tao đây này!" I'm like yeah whatever Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng We're still living like that Chúng ta vẫn sống như thế mà When the sun's going down Khi mặt trời dần lặn We'll be raising our cups Bọn mình sẽ nâng cốc lên Singing, here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) We live like rock stars Bọn mình sống như những ngôi sao nhạc rock Dance on every bar Nhảy nhót khắp các hộp đêm This is who we are Đây là con người thật của chúng ta I don't think we'll ever change Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thay đổi (hell no!) (Thề luôn) They say just grow up Người ta nói hãy lớn lên But they don't know us Nhưng họ không hiểu gì về chúng ta We don't give a fuck Bọn mình cóc thèm đoái hoài And we're never gonna change Và bọn mình sẽ không đời nào thay đổi Say Nói đi Won't you stay forever stay Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ If you stay forever hey Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây We can stay forever young Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình Got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing, here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu We'll be running down the street Ta sẽ chạy xuống phố Yelling "Kiss my ass!" Gào lên " Hôn mông tao đây này!" I'm like yeah whatever Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng We're still living like that Chúng ta vẫn sống như thế mà When the sun's going down Khi mặt trời dần lặn We'll be raising our cups Bọn mình sẽ nâng cốc lên Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Say Nói đi Won't you stay forever stay Cậu sẽ ở lại cùng với bọn mình chứ If you stay forever hey Nếu như cậu ở lại mãi nơi đây We can stay forever young Bọn mình vẫn sẽ mãi là trẻ ranh Singing Radiohead at the top of our lungs Hát nhạc của Radiohead khàn cả cổ With the boom box blaring Với tiếng nhạc máy cát xét vang dội As we're falling in love Như khiến chúng ta chìm đắm trong men tình I got a bottle of whatever Vớ đại lấy một chai đi But it's getting us drunk Nhưng sẽ khiến bọn mình say Singing, here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu We'll be running down the street Ta sẽ chạy xuống phố Yelling "Kiss my ass!" Gào lên " Hôn mông tao đây này!" I'm like yeah whatever Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng We're still living like that Chúng ta vẫn sống như thế mà When the sun's going down Khi mặt trời dần lặn We'll be raising our cups Bọn mình sẽ nâng cốc lên Singing here's to never growing up Ngân nga chúng ta sẽ không bao giờ chín chắn lên được đâu Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Yeah raise your glass and say) (Yeah nâng ly lên và nói) (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) Oh whoa, oh whoa Oh woah oh woah (Da de da de da) (Da de da de da) (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn) (No we're never growing up) (Không, chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên) Oh whoa, oh whoa Oh whoa, oh whoa (Here's to never growing up) (Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Here’s To Never Growing Up

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Here’s To Never Growing Up . Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận