Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
She was more like a beauty queen from a movie scene Cô ấy trông như là một nữ hoàng xinh đẹp trên màn ảnh I said don't mind, but what do you mean I am the one Tôi không quan tâm, nhưng em có ý gì khi tôi là người duy nhất Who will dance on the floor in the round Người sẽ khiêu vũ trên sàn nhảy She said I am the one who will dance on the floor in the round Cô ấy nói tôi là người duy nhất sẽ khiêu vũ với cô ấy trên sàn nhảy She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene Cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Billie Jean khi cô ấy diễn xong cảnh đó Then every head turned with eyes that dreamed of being the one Rồi mọi ánh mắt ngoái lại nhìn và ước rằng sẽ trở thành người duy nhất Who will dance on the floor in the round Người sẽ khiêu vũ trên sàn nhảy People always told me be careful of what you do Người ta luôn bảo tôi rằng hãy cẩn thận với những gì tôi làm And don't go around breaking young girls' hearts Và đừng làm tan nát trái tim của những cô gái trẻ And mother always told me be careful of who you love Và mẹ tôi luôn nói với tôi hãy cẩn thận với người con yêu And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth Và cẩn thận với những gì con làm bởi vì lời nói dối có thể trở thành sự thật Billie Jean is not my lover Billie Jean không phải là người yêu của tôi She's just a girl who claims that I am the one Cô ấy chỉ là cô gái luôn khăng khăng rằng tôi là kẻ đó But the kid is not my son Nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi She says I am the one, but the kid is not my son Cô ta nói tôi chính là kẻ đó, nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi For forty days and forty nights Bốn mươi ngày và bốn mươi đêm The law was on her side Pháp luật đã đứng về phía cô ấy But who can stand when she's in demand Nhưng có ai tán thành khi mà cô ấy đòi hỏi Her schemes and plans Âm mưu và kế hoạch của cô ta 'Cause we danced on the floor in the round Bởi vì chúng tôi đã khiêu vũ trên sàn nhảy So take my strong advice, just remember to always think twice Vì vậy hãy tin lời khuyên của tôi, chỉ là nhớ phải luôn suy nghĩ kĩ (do think twice.) (hãy suy nghĩ kĩ) She told my baby we'd danced 'til three Cô ta nói rằng anh yêu, chúng ta hãy nhảy đến ba giờ nhé Then she looked at me Sau đó cô ấy nhìn tôi She showed a photo of a baby crying Cô ấy cho tôi xem bức ảnh đứa bé đang khóc His eyes looked like mine Đôi mắt nó trông giống tôi Go on dance on the floor in the round, baby Rồi tiếp tục khiêu vũ trên sàn nhảy People always told me be careful of what you do Người ta luôn bảo tôi rằng hãy cẩn thận với những gì tôi làm And don't go around breaking young girls' hearts Và đừng làm tan nát trái tim của những cô gái trẻ She came and stood right by me Cô ta đã đến và đứng bên cạnh tôi Then the smell of sweet perfume Sau đó là mùi nước hoa ngọt ngào This happened much too soon Điều ấy xảy ra quá nhanh She called me to her room Cô ấy bảo tôi hãy đến phòng cô ấy Billie Jean is not my lover Billie Jean không phải là người yêu của tôi She's just a girl who claims that I am the one Cô ấy chỉ là cô gái luôn khăng khăng rằng tôi là kẻ đó But the kid is not my son Nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi Billie Jean is not my lover Billie Jean không phải là người yêu của tôi She's just a girl who claims that I am the one Cô ấy chỉ là cô gái luôn khăng khăng rằng tôi là kẻ đó But the kid is not my son Nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi She says I am the one, but the kid is not my son Cô ta nói tôi chính là kẻ đó, nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi Billie Jean is not my lover Billie Jean không phải là người yêu của tôi She's just a girl who claims that I am the one Cô ấy chỉ là cô gái luôn khăng khăng rằng tôi là kẻ đó But the kid is not my son Nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi She says I am the one, but the kid is not my son Cô ta nói tôi chính là kẻ đó, nhưng đứa trẻ không phải là con trai tôi She says I am the one, she says he is my son Cô ta nói tôi chính là kẻ đó, cô ta nói thằng bé là con trai của tôi She says I am the one Cô ta nói tôi chính là kẻ đó Billie Jean is not my lover Billie Jean không phải là người yêu của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.