Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Who's that sexy thing I see over there? Cô nàng nào đang đứng quyến rũ thế kia? That's me, standin' in the mirror Đó là tôi chứ ai, đang đứng trong gương đó What's that icy thing hangin' 'round my neck? Vậy còn cái gì lạnh lạnh đang đeo trên cổ tôi thế kia? That's gold, show me some respect Đó là vàng đấy, ngưỡng mộ tôi đi nào I thank God every day Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày That I woke up feelin' this way Vì sáng nào tôi thức dậy cũng cảm thấy như thế này And I can't help lovin' myself Và tôi không thể ngừng yêu bản thân mình được And I don't need nobody else, nuh Và tôi không cần ai khác nữa If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi I walk in like a dime piece Tôi sải bước như một quý cô xinh đẹp I go straight to VIP Tôi đi thẳng đến phòng VIP I never pay for my drinks Tôi không bao giờ phải trả tiền cho đồ uống My entourage behind me Mấy đứa tùy tùng đằng sau lo hộ tôi rồi My life's a movie, Tom Cruise Cuộc sống tôi như những bộ phim của Tom Cruise So bless me, baby, achoo Vậy nên hãy chúc phúc cho tôi đi mấy cưng And even if they tried to Và thậm chí nếu bọn họ có cố gắng They can't do it like I do Thì họ cũng không thể làm được giống tôi đâu I thank God every day Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày That I woke up feelin' this way Vì sáng nào tôi thức dậy cũng cảm thấy như thế này And I can't help lovin' myself Và tôi không thể ngừng yêu bản thân mình được And I don't need nobody else, nuh Và tôi không cần ai khác nữa If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi (Turn the bass up) (Bật âm bass lên nào) Let's go Xõa nào I thank God every day Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày That I woke up feelin' this way Vì sáng nào tôi thức dậy cũng cảm thấy như thế này And I can't help lovin' myself Và tôi không thể ngừng yêu bản thân mình được And I don't need nobody else, nuh Và tôi không cần ai khác nữa If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi If I was you Nếu tôi là bạn I'd wanna be me too Tôi cũng muốn trở thành như tôi mất thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.