Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You could make a grown man cry Em có thể khiến một người đàn ông phải khóc If you ever said goodbye Nếu em lỡ nói câu giã từ Never let you go, I (never let you go, I) Anh sẽ không bao giờ buông tay You could make a grown man cry Vì em có thể khiến một người đàn ông phải khóc If you ever left my side Nếu ngày nào đó em rời bỏ anh Never let you go, I (never let you go, I) Nên anh sẽ chẳng để em rời khỏi vòng tay này You're the only hand in my back pocket Em là người duy nhất cận kề bên anh If you ever left, I'd go psychotic Nên nếu em bỏ đi, chắc anh sẽ phát điên Heaven, hear me crying, crying (ooh, ooh, ooh) Khi ấy chỉ có Chúa lắng nghe anh than khóc Baby, you're the key to my heart, lock it Em là chìa khóa chốt kín trái tim anh If you ever left, never unlock it Nếu em ra đi, con tim này sẽ muôn đời đóng cửa Lonely like an island, island (ooh, ooh, ooh) Và đời anh sẽ như một hoang đảo cô đơn If my love ain't your love Nếu như tình yêu ấy không phải của em It's never gonna be nobody's love Thì cũng chẳng cần một ai khác I'm never gonna need nobody's love but yours (but yours) Vì anh chẳng cần tình yêu của ai khác ngoài em If my love ain't your love Nếu như tình yêu ấy không phải của em It's never gonna be nobody's love Thì cũng chẳng cần một ai khác Never gonna need nobody's touch but yours (but yours) Vì anh chẳng cần chiếc ôm của ai khác ngoài em You could make a grown man cry Em có thể khiến một người đàn ông phải khóc If you ever said goodbye Nếu em lỡ nói câu giã từ Never let you go, I (never let you go, I) Anh sẽ không bao giờ buông tay You could make a grown man cry Em có thể khiến một người đàn ông phải khóc If you ever left my side Nếu ngày nào đó em rời bỏ anh Never let you go, I (never let you go, I) Nên anh sẽ chẳng để em rời khỏi vòng tay này You're the only hand in my back pocket Em là người duy nhất cận kề bên anh If you ever left, I'd go psychotic Nên nếu em bỏ đi, chắc anh sẽ phát điên Heaven hear me crying, crying (ooh, ooh, ooh) Khi ấy chỉ có Chúa lắng nghe anh than khóc Hit me like a drug and I can't stop it Em như liều thuốc phiện khiến anh mê đắm và chẳng thể dừng lại Fit me like a glove and I can't knock it Vừa vặn như chiếc găng anh chẳng nỡ rời tay I ain't even lying, lying (ooh, ooh, ooh) Lời anh nói chẳng phải dối trá If my love ain't your love Nếu như tình yêu ấy không phải của em It's never gonna be nobody's love Thì cũng chẳng cần một ai khác I'm never gonna need nobody's love but yours (nobody's, but yours) Vì anh chẳng cần tình yêu của ai khác ngoài em If my love ain't your love Nếu như tình yêu ấy không phải của em It's never gonna be nobody's love Thì cũng chẳng cần một ai khác Never gonna need nobody's touch but yours (but yours) Vì anh chẳng cần chiếc ôm của ai khác ngoài em If my love ain't your love, then it's nobody's Nếu như tình yêu này em không nhận, chẳng muốn cho ai khác Only yours, only yours, not just anybody's Tình này dành hết cho em, chẳng muốn trao ai And if you ever leave, then I'm never gon' want Và nếu em ra đi, anh cũng sẽ chẳng cần thiết Nobody, nobody's love Tình yêu của ai khác If my love ain't your love, then it's nobody's Nếu như tình yêu này em không nhận, chẳng muốn cho ai khác Only yours, only yours, not just anybody's Tình này dành hết cho em, chẳng muốn trao ai And if you ever leave, then I'm never gon' want Và nếu em ra đi, anh cũng sẽ chẳng cần thiết Nobody, nobody's love (Oh, yeah) Tình yêu của ai khác If my love ain't your love Nếu như tình yêu ấy không phải của em It's never gonna be nobody's love Thì cũng chẳng cần một ai khác I'm never gonna need nobody's love but yours (no one, no one) Vì anh chẳng cần tình yêu của ai khác ngoài em If my love ain't your love Nếu như tình yêu ấy không phải của em It's never gonna be nobody's love Thì cũng chẳng cần một ai khác Never gonna need nobody's touch but yours (no, no, no, no) Vì anh chẳng cần tình yêu của ai khác ngoài em If my love ain't your love, then it's nobody's Nếu như tình yêu này em không nhận, chẳng muốn cho ai khác Only yours, only yours, not just anybody's Tình này dành hết cho em, chẳng muốn trao ai And if you ever leave, then I'm never gon' want Và nếu em ra đi, anh cũng sẽ chẳng cần thiết Nobody, nobody's love Tình yêu của ai khác If my love ain't your love, then it's nobody's Nếu như tình yêu này em không nhận, chẳng muốn cho ai khác Only yours, only yours, not just anybody's Tình này dành hết cho em, chẳng muốn trao ai And if you ever leave, then I'm never gon' want Và nếu em ra đi, anh cũng sẽ chẳng cần thiết Nobody, nobody's love Tình yêu của ai khác

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.