Yêu thích
Xem thêm
Passion is sweet Cảm xúc thật ngọt ngào Love makes weak Tình yêu làm trở nên yếu mềm You said you cherised freedom so Anh đã nói rằng anh yêu sự tự do You refused to let it go Anh không chấp nhận để nó vụt mất. Follow your faith Theo niềm tin của anh Love and hate Yêu và ghét Never failed to seize the day Không bao giờ thất bại để tận dụng cơ hội Don't give yourself away Đừng để bản thân anh trôi xa Oh when the night falls Khi màn đêm buông xuống And you're alone Và là lúc anh cô đơn In your deepest sleep, what Chìm vào trong giấc ngủ sâu Are you dreaming of Anh đang mơ về điều gì vậy My skin's still burning from your touch Làn da em vẫn còn nóng bừng từ lúc anh khẽ chạm Oh I just can't get enough Em chỉ là không hiểu hết thôi I said I wouldn't ask for much Em đã nói em sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều But your eyes are dangerous Nhưng ánh mắt anh thật dữ dằn So the thought keeps spinning in my head Nên cảm giác nặng nề ấy cứ quay cuồng trong tâm trí em Can we drop this masquerade, I Liệu ta có thể gỡ bỏ lớp hóa trang này không Can't predict where it ends Em không thể đoán nổi điều này sẽ kết thúc tại đâu If you're the rock I'll crush against Nếu như anh là một phiến đá thì em sẽ đẩy qua một bên Trapped in a crowd Mắc kẹt trong đám đông Music's loud Tiếng nhạc quá lớn I said I loved my freedom too Em đã nói rằng em cũng yêu sự tự do của mình Now I'm not so sure I do Giờ thì em không chắc về điều mình làm All eyes on you Chỉ để ý đến anh Wings so true Những mơ mộng sao lại quá thật Better quit while your ahead Tốt hơn hãy đi khỏi trong lúc anh ở phía trước Now I'm not so sure I am Giờ em không chắc mình như nào nữa Oh when the night falls Khi màn đêm buông xuống And your all alone Và là lúc anh cô đơn In your deepest sleep, what Chìm vào trong giấc ngủ sâu Are you dreaming of Anh đang mơ về điều gì vậy My skin's still burning from your touch Làn da em vẫn còn nóng bừng từ lúc anh khẽ chạm Oh I just can't get enough Em chỉ là không hiểu hết thôi I said I wouldn't ask for much Em đã nói em sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều But your eyes are dangerous Nhưng ánh mắt anh thật dữ dằn So the thought keeps spinning in my head Nên cảm giác nặng nề ấy cứ quay cuồng trong tâm trí em Can we drop this masquerade Liệu ta có thể gỡ bỏ lớp hóa trang này không I can't predict where it ends Em không thể đoán nổi điều này sẽ kết thúc tại đâu If you're the rock I'll crush against Nếu như anh là một phiến đá thì em sẽ đẩy qua một bên My soul, my heart Linh hồn em, con tim em If you're near or if you're far Dù cho anh có gần bên hay có xa vời My life, my love Thì cuộc sống của em, tình yêu của em You can have it all Anh đều có thể có hết. Oh when the night falls Khi màn đêm buông xuống And you are alone Và là lúc niềm cô đơn của anh In your deepest sleep Chìm vào trong giấc ngủ sâu What are you dreaming of Anh đang mơ về điều gì vậy My skin's still burning from your touch Em chỉ là không hiểu hết thôi Oh I just can't get enough Em đã nói em sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều I said I wouldn't ask for much Nhưng ánh mắt anh thật dữ dằn But your eyes are dangerous Nên cảm giác nặng nề ấy cứ quay cuồng trong tâm trí em So the thought keeps spinning in my head Liệu ta có thể gỡ bỏ lớp hóa trang này không Can we drop this masquerade Em không thể đoán nổi điều này sẽ kết thúc tại đâu I can't predict where it ends Nếu như anh là một phiến đá thì em sẽ đẩy qua một bên If you're the rock I'll crush against Nếu như anh là một phiến đá thì em sẽ đẩy qua một bên If you're the rock i'll crush against Nếu như anh là một phiến đá thì em sẽ đẩy qua một bên

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.