Tonight

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Tonight. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Lately I'm so tired
Gần đây anh quá mệt mỏi,
If I took it all out on you
Vì thế, nếu anh lỡ đổ mọi thứ cho em,
I never meant to
Anh chẳng có ý gì đâu.
If I left you outside
Nếu anh bỏ lại em ngoài ấy,
If you ever felt I ignored you
Nếu em cảm giác như anh lờ em đi,
Know my life is all you
Hãy biết rằng, đời anh là của em mà thôi
So put your best dress on
Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất,
And wrap yourself in the arms of someone
Và buông mình vào vòng tay ngừơi ấy,
Who wants to give you all the love you want
Người trao em tất cả tình yêu mà em muốn.
Tonight, I'm gonna make it up to you
Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em,
Tonight, I'm gonna make love to you
Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em,
Tonight, you're gonna know how much I missed you, baby
Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu,
Tonight, I dedicate my heart to you
Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em,
Tonight, I'm gonna be a part of you
Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you
Đêm nay, em sẽ biết anh nhớ em biết bao nhiêu,
And I miss you so
Anh nhớ em nhiều lắm.
I don't wanna act like
Anh không muốn hành động như thể
I know that you'd be mine forever
Anh biết em sẽ mãi thuộc về anh.
Though I hope it's forever
Dù anh vẫn luôn hy vọng thế.
Don't want you to feel like
Anh không muốn em cảm thấy,
I take you for granted
Anh sẽ cho rằng, em đến với anh là hiển nhiên,
Whenever we are together
Mỗi khi ta bên nhau.
So put your best dress on
Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất,
And wrap yourself in the arms of someone
Và buông mình vào vòng tay ngừơi ấy,
Who wants to give you all the love you want
Người trao em tất cả tình yêu mà em muốn.
Tonight, I'm gonna make it up to you
Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em,
Tonight, I'm gonna make love to you
Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby
Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu,
Tonight, I dedicate my heart to you
Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em,
Tonight, I'm gonna be a part of you
Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you
Đêm nay, em sẽ biết anh nhớ em biết bao nhiêu,
And I miss you so
Anh nhớ em nhiều lắm.
So put your best dress on
Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất,
And wrap yourself in my arms, my love
Và buông mình vào vòng tay của anh, hỡi người anh yêu.
Tonight, I'm gonna make it up to you
Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em,
Tonight, I'm gonna make love to you
Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby
Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu,
Tonight, I dedicate my heart to you
Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em,
Tonight, I'm gonna be a part of you
Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby
Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu,
Tonight, I'm gonna make it up to you
Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em,
Tonight, I'm gonna make love to you
Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby
Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu,
Tonight, I dedicate my heart to you
Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em,
Tonight, I'm gonna be a part of you
Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em,
Tonight, you're gonna know how much I miss you
Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu,
And I miss you so
Anh nhớ em nhiều lắm.