Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Lately I'm so tired Gần đây anh quá mệt mỏi, If I took it all out on you Vì thế, nếu anh lỡ đổ mọi thứ cho em, I never meant to Anh chẳng có ý gì đâu. If I left you outside Nếu anh bỏ lại em ngoài ấy, If you ever felt I ignored you Nếu em cảm giác như anh lờ em đi, Know my life is all you Hãy biết rằng, đời anh là của em mà thôi So put your best dress on Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất, And wrap yourself in the arms of someone Và buông mình vào vòng tay ngừơi ấy, Who wants to give you all the love you want Người trao em tất cả tình yêu mà em muốn. Tonight, I'm gonna make it up to you Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em, Tonight, I'm gonna make love to you Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em, Tonight, you're gonna know how much I missed you, baby Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu, Tonight, I dedicate my heart to you Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em, Tonight, I'm gonna be a part of you Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em, Tonight, you're gonna know how much I miss you Đêm nay, em sẽ biết anh nhớ em biết bao nhiêu, And I miss you so Anh nhớ em nhiều lắm. I don't wanna act like Anh không muốn hành động như thể I know that you'd be mine forever Anh biết em sẽ mãi thuộc về anh. Though I hope it's forever Dù anh vẫn luôn hy vọng thế. Don't want you to feel like Anh không muốn em cảm thấy, I take you for granted Anh sẽ cho rằng, em đến với anh là hiển nhiên, Whenever we are together Mỗi khi ta bên nhau. So put your best dress on Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất, And wrap yourself in the arms of someone Và buông mình vào vòng tay ngừơi ấy, Who wants to give you all the love you want Người trao em tất cả tình yêu mà em muốn. Tonight, I'm gonna make it up to you Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em, Tonight, I'm gonna make love to you Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em, Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu, Tonight, I dedicate my heart to you Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em, Tonight, I'm gonna be a part of you Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em, Tonight, you're gonna know how much I miss you Đêm nay, em sẽ biết anh nhớ em biết bao nhiêu, And I miss you so Anh nhớ em nhiều lắm. So put your best dress on Vì thế, hãy ướm vào bộ xiêm y đẹp nhất, And wrap yourself in my arms, my love Và buông mình vào vòng tay của anh, hỡi người anh yêu. Tonight, I'm gonna make it up to you Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em, Tonight, I'm gonna make love to you Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em, Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu, Tonight, I dedicate my heart to you Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em, Tonight, I'm gonna be a part of you Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em, Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu, Tonight, I'm gonna make it up to you Đêm nay, anh sẽ tùy thuộc vào em, Tonight, I'm gonna make love to you Đêm nay, anh sẽ trao tình yêu cho em, Tonight, you're gonna know how much I miss you, baby Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu, Tonight, I dedicate my heart to you Đêm nay, anh dâng hiến con tim cho em, Tonight, I'm gonna be a part of you Đêm nay, anh sẽ là một phần cuả đời em, Tonight, you're gonna know how much I miss you Đêm nay, em sẽ hiểu rằng anh nhớ em biết bao, em yêu, And I miss you so Anh nhớ em nhiều lắm.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.