Yêu thích
Xem thêm
Hello darkness, my old friend Xin chào Bóng tối, người bạn cũ của tôi I've come to talk with you again Tôi lại đến trò chuyện cùng anh đây Because a vision softly creeping Bởi lẽ một ảo ảnh len lỏi Left its seeds while I was sleeping Để lại mầm mống của nó trong khi tôi ngủ And the vision that was planted in my brain Và ảo ảnh ấy lớn dần trong trí óc Still remains within the sound of silence Vẫn còn đây trong âm thanh của tĩnh lặng In restless dreams I walked alone Thao thức trong những giấc mơ tôi cô đơn cất bước Narrow streets of cobblestone Con đường hẹp sỏi đá Neath the halo of a street lamp Bên dưới vầng sáng của ánh đèn đường I turned my collar to the cold and damp Tôi khiến cổ áo mình ướt lạnh When my eyes were stabbed by the flash of a neon light Khi đôi mắt nhói lên vì ánh đèn neon That split the night Xuyên qua màn đêm And touched the sound of silence Và chạm đến âm thanh của tĩnh lặng And in the naked light I saw Trong ánh sáng đèn trần tôi đã thấy Ten thousand people, maybe more Có hơn mười ngàn người People talking without speaking Người ta nói mà không hề ra tiếng People hearing without listening Họ nghe mà chẳng hiểu People writing songs that voices never share Người ta viết nên những khúc ca không bao giờ được vang lên No one dare disturb the sound of silence Và không ai dám làm náo động âm thanh của tĩnh lặng “Fools” said I, “You do not know "Đồ ngốc" tôi nói, "Các người chẳng biết gì Silence like a cancer grows Sự yên lặng cũng như sự phát triển của những thứ xấu xa Hear my words that I might teach you Nghe tôi nói này, tôi có thể dạy cho các người Take my arms that I might reach you” Cầm tay tôi và tôi có thể với tới" But my words like silent raindrops fell Nhưng bao lời tôi nói tựa như giọt mưa rơi lặng câm And echoed in the wells of silence Và tiếng vang trong không gian tĩnh lặng And the people bowed and prayed Con người cúi đầu cầu nguyện To the neon god they made Với vị thần neon họ dựng nên And the sign flashed out its warning Và biển báo lóe lên dấu hiệu cảnh báo In the words that it was forming Những từ đã định sẵn And the sign said “The words of the prophets are Và nó nói, lời tiên tri Written on the subway walls Được viết trên tường nơi đường hầm And tenement halls, and whispered in the sounds of silence Và trong hành lang của căn hộ, và thì thầm trong âm thanh của tĩnh lặng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Sound Of Silence

Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Simon & Garfunkel were an American folk rock duo consisting of singer-songwriter Paul Simon and singer Art Garfunkel. They were one of the best-selling music groups of the 1960s and became counterculture icons of the decade's social revolution, alongside artists such as the Beatles, the Beach Boys, and Bob Dylan. Their biggest hits - including "The Sound of Silence" (1964), "Mrs. Robinson" (1968), "Bridge over Troubled Water" (1969), and "The Boxer" (1969) - reached number one on singles charts worldwide. Their often rocky relationship led to artistic disagreements, which resulted in their breakup in 1970. Their final studio record, Bridge over Troubled Water (released in January of that year), was their most successful, becoming one of the world's best-selling albums. Since their split in 1970 they have reunited several times, most famously in 1981 for the "The Concert in Central Park", which attracted more than 500,000 people, the seventh-largest concert attendance in history.

Xem thêm
Bình luận