Yêu thích
Xem thêm
Think I'll go out to Alberta Chắc là tôi sẽ đi tới Alberta Weather's good there in the fall Thời tiết mùa thu ở đó rất đẹp I got some friends that I could go to working for Tôi sẽ làm việc cho một vài người bạn Still I wish you'd change your mind Vẫn ước gì tôi có thể thay đổi suy nghĩ của em If I ask you one more time Nếu tôi hỏi em một lần nữa But we've been through that a hundred times or more Nhưng chúng ta đã thảo luận hơn cả trăm lần rồi Four strong winds that blow lonely Cô đơn giữa những đợt gió lớn Seven seas that run high Bảy vùng biển rộng bao la All those things that don't change come what may Dù gì đi nữa những điều đó sẽ không thay đổi If the good times are all gone Nếu tất cả những thời khắc tươi đẹp đều vụt mất Then I'm bound for moving on Thì tôi buộc phải ra đi I'll look for you if I'm ever back this way Tôi sẽ tìm em khi nào tôi trở lại con đường này If I get there before the snow flies Nếu tôi đến đó trước khi tuyết rơi And if things are looking good Và nếu mọi thứ đều ổn You can meet me if I send you down the fare Em có thể đến gặp tôi khi tôi gởi vé cho em But by then it would be winter Nhưng lúc đó mùa đông đã đến Not too much for you to do Không có quá nhiều việc để em làm And those winds sure can blow cold way out there Và ngoài kia gió thổi rất lạnh Four strong winds that blow lonely Cô đơn giữa những đợt gió lớn Seven seas that run high Bảy vùng biển rộng bao la All those things that don't change come what may Dù gì đi nữa những điều đó sẽ không thay đổi If he good times are all gone Nếu tất cả những thời khắc tươi đẹp đều vụt mất Then I'm bound for moving on Thì tôi buộc phải ra đi I'll look for you if I'm ever back this way Tôi sẽ tìm em khi nào tôi trở lại con đường này Still I wish you'd change your mind Vẫn ước gì tôi có thể thay đổi suy nghĩ của em If I ask you one more time Nếu tôi hỏi em một lần nữa But we've been through that a hundred times or more Nhưng chúng ta đã thảo luận hơn cả trăm lần rồi Four strong winds that blow lonely Cô đơn giữa những đợt gió lớn Seven seas that run high Bảy vùng biển rộng bao la All those things that don't change come what may Dù gì đi nữa những điều đó sẽ không thay đổi If the good times are all gone Nếu tất cả những thời khắc tươi đẹp đều vụt mất Then I'm bound for moving on Thì tôi buộc phải ra đi I'll look for you if I'm ever back this way Tôi sẽ tìm em khi nào tôi trở lại con đường này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Four Strong Winds

Neil Young

Neil Young

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Neil Percival Young, OC OM (born November 12, 1945), is a Canadian singer-songwriter, musician, producer, director and screenwriter. Young began performing in a group covering Shadows instrumentals in Canada in 1960. In 1966, after a brief stint with the Rick James-fronted Mynah Birds, he moved to Los Angeles, where he formed Buffalo Springfield with Stephen Stills, Richie Furay and others. Young had released two albums by the time he joined Crosby, Stills & Nash in 1969. From his early solo albums and those with his backing band Crazy Horse, Young has recorded a steady stream of studio and live albums, sometimes warring with his recording company along the way.

Xem thêm
Bình luận