Yêu thích
Xem thêm
I am just a poor boy though my story's seldom told Tôi chỉ là một thanh niên nghèo nàn vì vậy chuyện của tôi ít khi được kể I have squandered my resistance Tôi đã tiêu hoang phí sức lực của mình For a pocketful of mumbles such are promises Cho những lời nói lầm bầm trêu ghẹo như những lời hứa suông All lies and jest Lời lừa dối và bỡn cợt Still, a man hears what he wants to hear and disregards the rest Tuy nhiên, con người chỉ lắng nghe những gì muốn nghe và chẳng hề đếm xỉa đến những điều khác When I left my home and my family Khi tôi rời khỏi nhà và từ bỏ gia đình của tôi I was no more than a boy in the company of strangers Thì tôi không còn là một cậu bé giữa nhóm người xa lạ In the quiet of a railway station running scared Trong sự yên lặng của một ga tàu hỏa hẻo lánh tôi sợ hãi bỏ chạy Laying low, seeking out the poorer quarters Nằm ép xuống để trốn, rồi tìm sự giúp đỡ Where the ragged people go Ở những chỗ mà người nghèo đói đến Looking for the places only they would know Kiếm những nơi chỉ những người nghèo đói biết Asking only workman's wages Chỉ mong đồng lương ít ỏi I come looking for a job but I get no offers Tôi đi tìm việc làm nhưng không ai nhận Just a come-on from the whores on Seventh Avenue Chỉ có những cô gái điếm trên Đường số 7 I do declare there were times when I was so lonesome Chào mời vẫy gọi tôi lúc ấy tôi cảm thấy mình quá cô đơn I took some comfort there Nên tôi đã hưởng thụ với họ Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone Rồi tôi cởi bỏ áo ấm ra và ước rằng Going home, where the New York City winters aren't bleeding me Trở về nhà, nơi mùa đông ở thành phố New York không làm tôi lạnh cóng Leading me to going home Mà dẫn dắt tôi quay về nhà In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade Như một đấu sĩ quyền anh đứng giữa khoảng trống mênh mông đối mặt cùng một đấu thủ quyền anh chuyên nghiệp khác And he carries the remainders Anh ta chịu đựng và nhớ rất rõ Of every glove that laid him down and cut him till he cried out Từng cú đấm hạ gục anh ta hoặc làm anh ta đau đớn đến hét lên In his anger and his shame Trong sự giận dữ và xấu hổ “I am leaving, I am leaving” “Tôi chịu thua, tôi chịu thua” But the fighter still remains, still remains Nhưng đấu sĩ chuyên nghiệp vẫn tiếp tục đánh tới tấp

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Boxer

Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Simon & Garfunkel were an American folk rock duo consisting of singer-songwriter Paul Simon and singer Art Garfunkel. They were one of the best-selling music groups of the 1960s and became counterculture icons of the decade's social revolution, alongside artists such as the Beatles, the Beach Boys, and Bob Dylan. Their biggest hits - including "The Sound of Silence" (1964), "Mrs. Robinson" (1968), "Bridge over Troubled Water" (1969), and "The Boxer" (1969) - reached number one on singles charts worldwide. Their often rocky relationship led to artistic disagreements, which resulted in their breakup in 1970. Their final studio record, Bridge over Troubled Water (released in January of that year), was their most successful, becoming one of the world's best-selling albums. Since their split in 1970 they have reunited several times, most famously in 1981 for the "The Concert in Central Park", which attracted more than 500,000 people, the seventh-largest concert attendance in history.

Xem thêm
Bình luận