Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If I got locked away Nếu anh bị bắt giam And we lost it all today Và hôm nay đôi ta mất tất cả Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? If I showed you my flaws Nếu anh cho em thấy những thói xấu của anh If I couldn't be strong Nếu anh không thể mạnh mẽ Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? Right about now Ngay lúc này đây If a judge for life me Nếu anh bị phán tù chung thân Would you stay by my side? Em vẫn sẽ ở bên anh chứ? Or is ya gonna say goodbye? Hay là em sẽ nói lời chia tay? Can you tell me right now? Em có thể nói với anh ngay lúc này được không? If I couldn't buy you the fancy things in life Nếu anh không thể mua tặng em những thứ đắt tiền trong cuộc đời này Shawty, would it be alright Cưng à, vậy mọi việc vẫn ổn chứ? Come and show me that you are down Hãy đến đây và cho anh thấy em ưng thuận Now tell me Giờ hãy nói anh biết Would you really ride for me? Em sẽ chung thủy với anh chứ? Baby, tell me Cưng à, hãy nói anh biết Would you die for me? Em sẽ chết vì anh chứ? Would you spend your whole life with me? Em sẽ dành trọn cuộc đời này bên anh chứ? Would you be there to always hold me down? Em sẽ bên cạnh và luôn dìu dắt anh chứ? Tell me Hãy nói anh biết rằng Would you really cry for me? Em sẽ thực sự khóc vì anh Baby, don't lie to me Cưng à, đừng lừa dối anh If I didn't have anything Nếu anh không có bất cứ thứ gì I wanna know Anh muốn biết rằng Would you stick around? Em sẽ chờ đợi anh chứ? If I got locked away Nếu anh bị bắt giam And we lost it all today Và hôm nay đôi ta mất tất cả Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? If I showed you my flaws Nếu anh cho em thấy những thói xấu của anh If I couldn't be strong Nếu anh không thể mạnh mẽ Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? Skiddly-dong-dong-dong dang Skiddly-dong-dong-dong dang All I want is somebody real Tất cả những gì anh muốn có là một người thực sự Who don't need much Không đòi hỏi nhiều A gal I know that I can trust Một cô gái anh biết anh có thể tin tưởng To be here when money low Bên cạnh anh khi anh không xu dính túi If I did not have nothing else to give but love Nếu anh không có thứ gì khác để trao ngoài tình yêu Would that even be enough? Liệu như thế đã đủ chăng? Gal meh need fi know Em yêu, anh cần phải biết Now tell me Giờ hãy nói anh biết Would you really ride for me? Em sẽ chung thủy với anh chứ? Baby, tell me Cưng à, hãy nói anh biết Would you die for me? Em sẽ chết vì anh chứ? Would you spend your whole life with me? Em sẽ dành trọn cuộc đời này bên anh chứ? Would you be there to always hold me down? Em sẽ bên cạnh và luôn dìu dắt anh chứ? Tell me Hãy nói anh biết rằng Would you really cry for me? Em sẽ thực sự khóc vì anh Baby don't lie to me Cưng à, đừng dối anh If I didn't have anything Nếu anh không có bất cứ thứ gì I wanna know Anh muốn biết rằng Would you stick around? Em sẽ đợi chờ anh chứ? If I got locked away Nếu anh bị bắt giam And we lost it all today Và hôm nay đôi ta mất tất cả Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? If I showed you my flaws Nếu anh cho em thấy những thói xấu của anh If I couldn't be strong Nếu anh không thể mạnh mẽ Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? Tell me, tell me Hãy nói với anh rằng Would you want me? Em vẫn muốn có anh chứ? Tell me, tell me Hãy nói với anh rằng Would you call me? Em sẽ gọi cho anh chứ? If you knew I wasn't ballin' Nếu em biết rằng anh không giàu có 'Cause I need a gal who's always by my side Vì anh cần người con gái luôn bên cạnh anh Tell me, tell me Hãy nói với anh rằng Do you need me? Em cần có anh chứ? Tell me, tell me Hãy nói với anh rằng Do you love me yea? Em yêu anh chứ? Or is ya just tryna play me? Hay là chỉ là chơi đùa với anh thôi 'Cause I need a gal to hold me down for life Vì anh cần người con gái dìu dắt anh suốt cuộc đời If I got locked away Nếu anh bị bắt giam And we lost it all today Và hôm nay đôi ta mất tất cả Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? If I showed you my flaws Nếu anh cho em thấy những thói xấu của anh If I couldn't be strong Nếu anh không thể mạnh mẽ Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? If I got locked away Nếu anh bị bắt giam And we lost it all today Và hôm nay đôi ta mất tất cả Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ? If I showed you my flaws Nếu anh cho em thấy những thói xấu của anh If I couldn't be strong Nếu anh không thể mạnh mẽ Tell me honestly Hãy nói với anh một cách chân thành rằng Would you still love me the same? Em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào chứ?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.