Yêu thích
Xem thêm
Crashing, hit a wall Em ngã quỵ khi gặp phải khó khăn Right now I need a miracle Ngay bây giờ em cần một phép màu Hurry up now, I need a miracle Nhanh lên, em cần một phép màu ngay lúc này Stranded, reaching out Bị mắc kẹt, em đang cố thoát ra I call your name but you're not around Em gọi tên anh nhưng anh không ở đây I say your name but you're not around Em gào thét tên anh nhưng anh không ở bên I need you, I need you, I need you right now Ngay lúc này em cần có anh Yeah, I need you right now Vâng, em cần anh ngay lúc này So don't let me, don't let me, don't let me down Vì vậy đừng làm em thất vọng I think I'm losing my mind now Em nghĩ mình mất trí rồi It's in my head, darling, I hope Điều đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí em, anh yêu, em hy vọng That you'll be here, when I need you the most Anh sẽ ở bên cạnh khi em cần anh nhất So don't let me, don't let me, don't let me down Vì vậy đừng làm em thất vọng Don't let me down Đừng khiến em đau khổ Don't let me down, down, down Đừng làm em thất vọng Don't let me down, don't let me down, down, down Đừng làm thế với em Running out of time Thời gian của em sắp hết I really thought you were on my side Em đã thực sự nghĩ rằng anh sẽ giúp đỡ em But now there's nobody by my side Nhưng bây giờ không có ai bên em cả I need you, I need you, I need you right now Ngay lúc này em cần có anh Yeah, I need you right now Vâng, em cần anh ngay lúc này So don't let me, don't let me, don't let me down Vì vậy đừng làm em thất vọng I think I'm losing my mind now Em nghĩ mình mất trí rồi It's in my head, darling, I hope Điều đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí em, anh yêu, em hy vọng That you'll be here, when I need you the most Anh sẽ ở bên cạnh khi em cần anh nhất So don't let me, don't let me, don't let me down Vì vậy đừng làm em thất vọng Don't let me down Đừng khiến em đau khổ Don't let me down, down, down Đừng buông tay em Don't let me down, don't let me down, down, down Đừng làm thế với em Oh, I think I'm losing my mind now, yeah Em nghĩ mình mất trí rồi I need you, I need you, I need you right now Ngay lúc này em cần có anh Yeah, I need you right now Vâng, em cần anh ngay lúc này So don't let me, don't let me, don't let me down Vì vậy đừng làm em thất vọng I think I'm losing my mind now Em nghĩ mình mất trí rồi It's in my head, darling, I hope Điều đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí em, anh yêu, em hy vọng That you'll be here, when I need you the most Anh sẽ ở bên cạnh khi em cần anh nhất So don't let me, don't let me, don't let me down Vì vậy đừng làm em thất vọng Don't let me down Đừng khiến em đau khổ Yeah, don't let me down Vâng, đừng làm em thất vọng Don't let me down, oh no Đừng làm em thất vọng Said don't let me down Em nói rằng đừng khiến em thất vọng Don't let me down Đừng làm cho em thất vọng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Don't Let Me Down

Daya

Daya

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Grace Martine Tandon, professionally known as Daya, is an American singer and songwriter from Pittsburgh, Pennsylvania. She is signed to Artbeatz, Z Entertainment, and RED Distribution, and released her self-titled debut extended play (EP), Daya, on September 4, 2015, which includes the song "Hide Away", which has peaked at number 23 on the Billboard Hot 100.

Xem thêm
Bình luận