Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It's just another night Lại một đêm nữa And I'm staring at the moon Anh ngắm nhìn ánh trăng I saw a shooting star Anh thấy một ngôi sao băng And thought of you Và anh nghĩ về em I sang a lullaby Anh hát lên một khúc hát ru By the waterside and knew Bên bờ sông và anh biết rằng If you were here Nếu có em ở đây I'd sing to you Anh sẽ hát em nghe You're on the other side Nhưng em lại ở một nơi khác As the skyline splits in two Cứ như đường chân trời chia cắt ta thành hai phương trời I'm miles away from seeing you Cách ngàn dặm để nhìn thấy em But I can see the stars Nhưng anh có thể nhìn những vì tinh tú From America Từ đất Mỹ I wonder, do you see them, too? Anh tự hỏi lòng, liệu em cũng thấy chúng chứ? So open your eyes and see Hãy mở mắt ra và ngắm nhìn The way our horizons meet Cách đường chân trời của đôi ta gặp nhau And all of the lights will lead Và mọi nguồn sáng sẽ dẫn lối Into the night with me Giúp anh trong đêm tối And I know these scars will bleed Và anh biết sẽ có lúc những vết sẹo này nhói đau But both of our hearts believe Nhưng đôi tim mình đều tin rằng All of these stars will guide us home Tất cả những ánh sao kia sẽ dẫn lối ta về nhà I can hear your heart Anh có thể nghe tiếng con tim em On the radio beat Trên đài radio They're playing 'Chasing Cars' Họ đang bật bài "Chasing Cars" And I thought of us Và anh nghĩ về đôi mình Back to the time Quay ngược thời gian You were lying next to me Về lúc em nằm cạnh bên anh I looked across and fell in love Anh nhìn sang và phải lòng em So I took your hand Vậy nên anh cầm lấy tay em Back through lamp-lit streets and knew Qua những con đường rực ánh đèn và anh biết rằng Everything led back to you Mọi thứ đều gợi nhớ đến em So can you see the stars? Em có thể nhìn thấy những vì sao Over Amsterdam Từ Amsterdam không? You're the song my heart is beating to Em là khúc ca trái tim anh đang hòa nhịp So open your eyes and see Hãy mở mắt và ngắm nhìn The way our horizons meet Cách đường chân trời của đôi ta gặp nhau And all of the lights will lead Và mọi nguồn sáng sẽ dẫn lối Into the night with me Giúp anh trong đêm tối And I know these scars will bleed Và anh biết sẽ có lúc những vết sẹo này nhói đau But both of our hearts believe Nhưng đôi tim mình đều tin rằng All of these stars will guide us home Tất cả những ánh sao kia sẽ dẫn lối ta về nhà And, oh, I know Và anh biết And oh, I know, oh Và anh biết rằng I can see the stars Anh có thể nhìn thấy những vì tinh tú From America Từ đất Mỹ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.