Yêu thích
Xem thêm
If I told you this was only gonna hurt Nếu em nói anh, rằng điều này sẽ làm anh tổn thương If I warned you that the fire's gonna burn Nếu em cảnh báo anh, rằng ngọn lửa nguy hiểm đang bùng cháy Would you walk in? Would you let me do it first? Thì anh có dấn thân vào không, liệu anh có để em làm điều đó trước Do it all in the name of love Nhân danh tình yêu, sẽ làm tất cả Would you let me lead you even when you're blind? Liệu anh có để em dẫn đường cho anh lúc anh mù quáng In the darkness, in the middle of the night Trong bóng đêm, trong giữa đêm tối In the silence, when there's no one by your side Trong sự yên lặng, khi mà không có ai bên cạnh anh Would you call in the name of love? Liệu anh có gọi cho em với danh nghĩa là tình yêu In the name of love, name of love Nhân danh tình yêu In the name of, in the name, name Nhân danh tình yêu In the name, name Nhân danh tình yêu If I told you we could bathe in all the lights Nếu em nói với anh, rằng chúng ta có thể hòa mình vào ánh sáng Would you rise up, come and meet me in the sky? Thì anh có đứng dậy, đến và gặp em giữa bầu trời Would you trust me when you're jumping from the heights? Liệu anh có tin em không? khi anh nhảy xuống từ nơi cao nhất? Would you fall in the name of love? Liệu anh có nhảy xuống trên danh nghĩa tình yêu? When there's madness, when there's poison in your head Khi anh loạn trí, khi tâm trí anh mê muội When the sadness leaves you broken in your bed Khi nỗi buồn khiến em tan nát trong sự chán chường I will hold you in the depths of your despair Em sẽ giữ lấy anh nơi đáy sâu của nỗi tuyệt vọng And it's all in the name of love Tất cả điều đó là trên danh nghĩa của tình yêu In the name of love, name of love Nhân danh tình yêu In the name of, in the name, name Nhân danh tình yêu In the name, name Nhân danh tình yêu I wanna testify Em muốn kiểm chứng Scream in the holy light Bằng tiếng hét trong ánh sáng linh thiêng You bring me back to life Anh đã mang em quay lại cuộc sống And it's all in the name of love Tất cả điều đó là trên danh nghĩa của tình yêu I wanna testify Em muốn kiểm chứng Scream in the holy light Bằng tiếng hét trong ánh sáng linh thiêng You bring me back to life Anh đã mang em quay lại cuộc sống And it's all in the name of love Tất cả điều đó là trên danh nghĩa của tình yêu In the name of love, name of love Nhân danh tình yêu In the name of, in the name, name Nhân danh tình yêu In the name, name Nhân danh tình yêu In the name of, in the name, name Nhân danh tình yêu In the name of Nhân danh tình yêu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

In The Name Of Love

Bebe Rexha

Bebe Rexha

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Bleta "Bebe" Rexha (born August 30, 1989) is an American singer, songwriter and record producer. She is best known as a featured singer on several Billboard Hot 100 songs, including G-Eazy's "Me, Myself & I" and David Guetta's "Hey Mama". She also co-wrote the chart-topping Eminem and Rihanna single, "The Monster" (among many other songs). In March 2016, she released "No Broken Hearts", featuring Nicki Minaj, the first single from her upcoming debut studio album, All Your Fault. The album is due to be released on February 2017.

Xem thêm
Bình luận