Shiga Lin

Shiga Lin

Shiga Lin (born 29 June 1988) is a Hong Kong singer and actress. She is currently signed to Warner Music Group, Hong Kong.

Xem thêm Quan tâm

Bài hát nổi bật 1

I'm Still Loving You
I'm Still Loving You
Shiga Lin
VIP
Xem bài hát