Kool & The Gang

Kool & The Gang

Kool & the Gang is an American funk and rhythm and blues band that was popular in the 1970s and 1980s.

Xem thêm Quan tâm

Bài hát nổi bật 1

Cherish
Cherish
Kool & The Gang
VIP
Xem bài hát