Hướng dẫn bước học từ vựng với VOCA Music

Chuyên mục: Hướng dẫn học

Bước học này VOCA sẽ giúp bạn ghi nhớ và biết cách sử dụng các từ vựng, cụm từ, thành ngữ tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài hát.

Đầu tiên VOCA sẽ liệt kê ra cho bạn các danh sách từ vựng, cụm từ và thành ngữ quan trọng trong bài hát. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, chỉ việc chọn ra những từ vựng, cụm từ và thành ngữ nào muốn học. Bạn nhấn vào nút Tick bên cạnh từ để đánh dấu đã chọn. Sau khi bạn đã chọn xong, bạn nhấn vào nút 'Học ngay' để bắt đầu vào học các từ vựng. 

Bạn có 3 hình thức học từ vựng: Học nhớ từ theo phương pháp Flashcard, Luyện nhớ và gỏ từ theo phương pháp Writing, và rèn luyện phát âm đúng qua hình thức 'Luyện Phát Âm'. Nếu lần đầu học, bạn nên chọn hình thức đầu tiên là Flashcard để VOCA giúp bạn ghi nhớ các thông tin về từ vựng, sau đó bạn sẽ tiếp tục học lại với hình thức thứ 2 (Writing) để kiểm tra khả năng ghi nhớ các từ vựng đó. Tiếp theo nữa, bạn học lại các từ vựng với phương pháp 'Luyện Phát Âm' để rèn luyện khả năng phát âm của mình. 

Và cuối cùng, sau khi hoàn thành xong phần học, bạn có thể chuyển ngay qua phần Kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ bao gồm tất cả các từ vựng có trong bài hát mà VOCA đã liệt kê ra cho bạn lúc đầu. Hình thức kiểm tra tương tự một game nhưng được giới hạn thời gian nhằm giúp kiểm tra chính xác mức độ ghi nhớ của bạn về các từ vựng, cụm từ, thành ngữ đã học. Để hoàn thành bước Từ vựng, bạn cần đạt kết quả kiểm tra tối thiểu là 80%, bạn có thể kiểm tra lại nhiều lần để có kết quả tốt nhất. Chỉ cần 1 trong các lần kiểm tra đó bạn đạt kết quả lớn hơn 80% thì VOCA sẽ mở tiếp bước học mới cho bạn. Bạn thực hiện bài kiểm tra từ vựng tối thiểu 25-30 lần. Hãy ghi nhớ kĩ vì đây là nguyên tắc học từ vựng quan trọng để VOCA có thể giúp bạn ghi nhớ và vận dụng được từ vựng vào giao tiếp. 

Video khác

Xem tất cả