Cách học ứng dụng VOCA Music trên Smartphone

Chuyên mục: Hướng dẫn học

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho người học về cách cài đặt, đăng ký tài khoản và hướng dẫn chi tiết về quy trình 4 bước học chuẩn trên ứng dụng VOCA Music Smartphone.

Ứng dụng VOCA Music trên smartphone bao gồm 4 bước học thông minh: Bước Warm-up (khởi động), Vocabulary (từ vựng), Listening (luyện nghe) và Lyric (lời bài hát)

Bước 1: Warm-up (Khởi động)

- Mục đích của bước học này là tạo dựng cảm xúc, hứng thú cho bạn trước khi bắt đầu học bài hát. Ngoài ra, bước này còn để bạn xem xét một cách tổng quan về: nhịp điệu, phát âm, ý nghĩa câu từ có phù hợp với trình độ hiện tại của bạn để có sự lựa chọn phù hợp cho mình. 
- Hướng dẫn cụ thể: Bạn lựa chọn một bài hát muốn học ở thư viện bài hát và nhấn vào nút “HỌC BÀI HÁT” để chuyển đến giao diện bước Warm-up. Nếu bạn muốn chọn bài hát theo tên bài hát bạn nhấn và biểu tượng "Tìm kiếm" như hình bên dưới mũi tên đỏ chỉ dẫn.

+ Ở bước Warm-up của VOCA Music. Bạn sẽ được nghe bài hát và xác định xem bài hát có phù hợp với mình hay không, nếu cảm thấy phù hợp bạn nhấn vào nút “HỌC BÀI HÁT” để chuyển sang bước học Vocabulary ( Từ vựng).   

Bước 2: Vocabulary (học từ vựng)

- Mục đích của bước học này là giúp bạn nắm vững các từ vựng, cụm từ, thành ngữ quan trọng trong bài hát. Chính vì vậy người học cần tập trung học tốt ở bước học này để làm nền tảng cho hai bước học sau. 
- Quy trình bước học từ vựng được chia làm 2 giai đoạn: học từ vựng và kiểm tra.

*Giai đoạn: Học từ vựng
- Cách học: Sau khi bạn nhấn nút “Học Bài Hát” ở bước 1, lúc này ứng dụng sẽ đưa ra hai hình thức học từ vựng: Suy đoán và Gõ từ.

Bạn chọn vào 1 trong 2 hình thức, giao diện của ứng dụng sẽ đưa ra cho bạn 2 lựa chọn: Chọn từ muốn học và Học từ chưa biết. Bạn tùy chọn một trong hai.

+ Nếu bạn lựa chọn "Học từ chưa biết" thì VOCA sẽ bắt đầu chuyển sang bước học thứ hai là HỌC TỪ VỰNG.
+ Nếu người học lựa chọn “Chọn từ muốn học”, VOCA sẽ xuất hiện một màn hình giao bạn lựa chọn những từ vựng muốn học. Sau khi lựa chọn xong, bạn nhấn HỌC NGAY, VOCA bắt đầu chuyển sang bước học thứ hai là HỌC TỪ VỰNG.

Hình thức Suy đoán – Flashcard: Cấu trúc sắp xếp thông tin được trình bày theo hướng quy nạp, VOCA sẽ đưa thông tin gợi ý về từ vựng cần học ( Định nghĩa, hình ảnh, nghĩa tiếng việt, phiên âm và phát âm). Nếu gõ chính xác, Flashcard 3 mặt sẽ xuất hiện, Nếu gõ sai các bạn có thể tiếp tục tư duy ở mặt đó hoặc nhấn vào nút thêm gợi ý để xem thêm thông tin các mặt tiếp theo. Với cách học này bộ não người học sẽ bị kích thích và tích cực tư duy hơn.

( Hình thức suy đoán - flascard )

Hình thức Gõ từ (Đoán và gõ từ đúng vào vào chỗ trống): Hình thức này sẽ có những mục gợi ý tương tự như hình thức suy đoán. Nhiệm vụ của các bạn là điền từ chính xác thì ứng dụng sẽ trả ra mục kết quả. Các bạn có thể nhấn vào nút "thêm gợi ý" để xem thêm gợi ý thông tin từ vựng nếu chưa suy nghĩ ra đáp án. Nếu gõ sai, ứng dụng sẽ tự động gợi ý đáp án đúng xuất hiện trong 2 giây trong ô gõ đáp án sau đó người học phải nhập lại. Sau khi bạn gõ đúng, giao diện sẽ tự động show ra phần kết quả để bạn có thể xem lại tất cả những gợi ý về từ vựng

( Hình thức gõ từ )

Sau khi hoàn thành HỌC TỪ VỰNG, VOCA sẽ đưa bạn đến một giao diện như bên dưới. Bạn lựa chọn Kiểm tra ngay hoặc Học lại. Nếu người học lựa chọn Kiểm tra ngay để chuyển đến bước KIỂM TRA TỪ VỰNG, còn nếu chưa chắc chắn bạn chọn Học lại.

*Giai đoạn: Kiểm tra từ vựng
- Mục đích: Giúp người học đánh giá kết quả học tập của mình so với thời điểm trước khi học và sau khi học.
- Sau khi người học nhấn vào "Kiểm tra ngay” ở bước thứ hai, VOCA sẽ hiển thị ra cho bạn giao diện về nội quy phòng thi. Ở giao diện này bạn nên đọc kỹ trước khi Kiểm tra bao gồm: cách tính điểm, quy chế thi, cách tính xếp hạng và khen thưởng.

- Có 2 hình thức kiểm tra: Guess và Writing

+ Hình thức 1: Guess
VOCA Music cho các gợi ý về từ vựng và 4 đáp án đi kèm nhiệm vụ của người học là lựa chọn ra đáp án đúng nhất 

+ Hình thức 2: Writing
VOCA Music cho các gợi ý về từ từ vựng, nhiệm vụ của các bạn là gõ từ vựng đúng nhất vào ô trống.

 

Để vượt qua bước từ vựng, các bạn phải đạt được kết quả kiểm tra tối thiểu là 80%. Vượt qua kiểm tra từ vựng thì ứng dụng mới mở các bước tiếp theo. Sau khi hoàn tất bài kiểm tra từ vựng. Trang kết quả kiểm tra từ vựng sẽ xuất hiện với các biểu đồ kết quả đồng thời đưa ra 2 lựa chọn cài thiện hoặc luyện nghe. Chọn 'Kiểm Tra Lại' để học lại bước từ vựng và chọn Luyện nghe để tiếp tục quy trình của một bài hát. 

Bước 3: Listening (Luyện nghe)
- Mục đích của bước luyện nghe: là luyện tập và phát triển khả năng nghe tập trung, kỹ năng này bao gồm nghe câu và nghe từng từ trong câu, hỗ trợ việc ghi nhớ lại bài hát là căn bản cho bước học thứ 4, học lời bài hát. 
- Cách học:
Sau khi các bạn nhấn vào nút “luyện nghe” giao diện giới thiệu bước luyện nghe sẽ xuất hiện, các bạn nên đọc qua một lượt để hiểu về quy trình của bước này. Khi đã đọc xong, các bạn nhấn vào nút “HỌC NGAY” bên phải để bắt đầu luyện nghe

Quy trình bước luyện nghe được chia làm 2 giai đoạn: Luyện nghe và kiểm tra
Giai đoạn Luyện nghe: có 2 hình thức luyện nghe được thể hiện bằng hình thức Flash card 2 mặt. 
+Hình thức thứ nhất: sắp xếp 

            

Mặt đầu tiên, các bạn có nhiệm vụ nghe câu hát trong video và gõ lại theo những gì mình nghe được trong ô trống đã được đánh số thứ tự như hình bên trên.Sau đó các bạn nhấn vào nút kiểm tra để kiểm tra kết quả điền từ. Nếu đáp án sai. VOCA Music sẽ thông báo chưa chính xác ở các từ sai. Cứ như thế cho đến khi bạn cho đến khi các bạn gõ được câu hát đúng thì mặt 2 sẽ xuất hiện với đáp án và âm thanh câu hát sẽ tự động phát lên để các bạn có thể nghe lại một lần nữa.

+ Hình thức luyện nghe thứ hai: gõ từ

Mặt đầu tiên, Nhiệm vụ của các bạn là nghe câu hát trong video và nghe rõ từ vựng còn thiếu theo những gì mình nghe được vào điền vào ô trống bên dưới sau đó các bạn nhấp vào nút kiểm tra để xem kết quả điền từ nếu trả lời sai ứng dụng sẽ hiện thị đáp án đúng trong thời gian 2 giây và tự động tắt đi đồng thời thông báo chưa chính xác. Nếu bạn gõ đúng ứng dụng sẽ chuyển sang mặt 2 là mặt kết quả đồng thời âm thanh câu hát sẽ tự động phát lên người học nhấn vào nút tiếp theo để chuyển qua câu hát mới hoặc nhấn quay lại để trở về câu hát đó. 

Sau khi hoàn thành bước luyện nghe, VOCA Music sẽ đưa người học đến giao diện hoàn mới với 2 lựa chọn kiểm tra ngay hoặc học lại nếu chưa chắc chắn

- Giai đoạn kiểm tra nghe
Sau khi người học nhấn vào nút “Kiểm tra ngay” VOCA Music sẽ chuyển người học sang bước kiểm tra nghe. Kiểm tra nghe gồm có 6 hình thức để vượt qua kết quả kiểm tra nghe, các bạn phải đạt tối thiểu 80% vượt qua bài kiểm tra luyện nghe thì hệ thống mới mở bài tiếp theo. 

6 hình thức kiểm tra bước Listening

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, trang kết quả kiểm tra luyện nghe sẽ xuất hiện với các biểu đồ kết quả đồng thời đưa ra hai lựa chọn cải thiện và học lời bài hát. Chọn cải thiện để học lại bước luyện nghe và chọn học lời bài hát để tiếp tục quy trình của một bài hát.  

Bước 4: Lyric (Lời bài hát)
Mục đích của bước học: Giúp bạn hiểu được ngữ nghĩa của bài hát, hiểu sâu hơn về các cấu trúc câu được sử dụng trong bài hát và cách sử dụng nó. Bên cạnh đó, bước học này giúp bạn ghi nhớ từ vựng đã học thêm một lần nữa bằng cách học từ vựng trong câu hát. 

Cách học: Sau khi các bạn vượt qua bước kiểm tra nghe trang giới thiệu bước lời bài hát xuất hiện các bạn nhấn vào nút học ngay bên phải để bắt đầu bước học cuối cùng: lời bài hát.
Bước lời bài hát cũng được chia làm hai giai đoạn: Học lời bài hát và kiểm tra

Học lời bài hát: Cấu trúc gồm flashcard 2 mặt

Mặt 1, VOCA Music đưa ra gợi ý của 1 câu hát đã được xáo trộn trật tự và một câu đã được sắp xếp theo thứ tự một câu hát. Nhiệm vụ của các bạn là sắp xếp các từ gợi ý thành một câu hát đúng bằng cách chọn vào các ô chứa từ gợi ý, các bạn lựa chọn theo thứ tự từ ô đầu tiên cho đến cuối cùng một câu hát đối với những từ khó bạn có thể mở gợi ý. Có 2 lần để mở gợi ý: Lần 1 sẽ là lời dịch của câu hát, nhấn lần hai để mở thêm các gợi ý, trên flashcard xuất hiện số lượng ô tương ứng với số lượng từ vựng câu hát đang học các bạn có quyền chọn gợi ý mong muốn được gợi ý.

Để chọn lại từ ở vị trí ô trống đã hiện thị từ các bạn chỉ việc nhấp lên ô chứa từ cần chọn lại và chọn lại từ đó. Nhấn vào nút nhập lại để nhập toàn bộ câu hát. Khi các bạn điền kín tất cả các ô trống thì lúc này nút kiểm tra sẽ được sử dụng, nhấp vào nút kiểm tra để xem kết quả nếu kết quả sai VOCA sẽ thông báo chưa chính xác đồng thời ở vị trí các từ sắp xếp sai sẽ được tô màu đỏ để các bạn chọn lại, cứ như thế khi các bạn lựa chọn đúng thì VOCA sẽ hiện ra mặt thứ 2 mặt kết quả bao gồm 1 Video phát tự động câu hát tiếng Anh và lời dịch của câu hát đó. Các bạn nhấn nút tiếp theo để chuyển sang câu hát mới hoặc nhấn quay lại để trở về câu hát trước đó.   

Sau khi hoàn thành bước lời bài hát, VOCA Music sẽ đưa người học đến giao diện hoàn thành bước lời bài hát với 2 lựa chọn kiểm tra ngay hoặc học lại nếu chưa chắc chắn.

Sau khi các bạn nhấn vào nút “Kiểm tra ngay” VOCA Music sẽ chuyển các bạn sang bước kiểm tra lời bài hát. Kiểm tra lời bài hát gồm có 5 hình thức để vượt qua kết quả kiểm tra lời bài hát, các bạn phải đạt tối thiểu 80% vượt qua bài kiểm tra luyện nghe thì hệ thống mới mở bài tiếp theo. Sau mội câu hỏi, VOCA Music sẽ tự động hiện đáp án và video. 

5 hình thức kiểm tra và mặt đáp án

Hoàn tất bài kiểm tra, giao diện sẽ xuất hiện với các biểu đồ kết quả đồng thời đưa ra bốn lựa chọn ôn từ vựng, ôn luyện nghe, cải thiện và xem kết quả tổng. người học lựa chọn ôn tập từ vựng để học lại bước từ vựng, chọn ôn tập luyện nghe để ôn lại bước luyện nghe và lựa chọn cải thiện để ôn tập bước lời bài hát và chọn xem kết quả tổng để đến trang kết quả của ba bước từ vựng, luyện nghe, lời bài hát

Như vậy bạn đã hoàn thành xong 4 bước học của VOCA Music. Lúc này trang kết quả sẽ hiện ra, bạn có thể xem lại kết quả của mình đạt được sau ba bước và bảng xếp hạng thành tích của mình. Trường hợp bạn muốn cải thiện thành tích ở mỗi bước, bạn nhấn vào nút Ôn lại tại bước đó. Còn muốn quay trở lại giao diện trang chủ, bạn nhấn vào phím back phía trên màn hình bên trái để quay lại.

Bài viết trên đây là toàn bộ những hướng dẫn chi tiết cho các bạn về quy trình 4 bước học chuẩn trên ứng dụng VOCA Music. Hi vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp các bạn mới dễ dàng hơn trong việc làm quen với phương pháp và học tập hiệu quả hơn với phiên bản ứng dụng mới này của VOCA Music.

Mọi thắc mắc, bạn có thể liên hệ số hotline 012.999.058.58 để được giải pháp thêm. 
Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!,
Regards,  
VOCA Support Team (Đội ngũ hỗ trợ VOCA)