ALBUM TOP THE BEST SONGS OF ADELE

Skyfall

Thể loại :Nhạc Pop

Bài hát gồm khá nhiều từ vựng, cụm từ, và thành ngữ khó, giai điệu bài hát nhanh, phù hợp cho các bạn có trình độ tiếng Anh từ Trung cấp trở lên.

ADELE

This is the end
Đây là điểm kết thúc
Hold your breath and count
Anh hãy chờ đợi và đếm
To ten
Đến mười
Feel the earth move
Cảm nhận mặt đất rung chuyển
And then
Và rồi
Hear my heart burst
Lắng nghe trái tim tôi nổ tung
Again
Một lần nữa
For this is the end
Dành cho thời khắc cuối cùng này
I've drowned and dreamt
Tôi đã mơ và đắm chìm
This moment
Vào khoảnh khắc này
So overdue I owe them
Đã quá muộn rồi, tôi nợ họ
Swept away, I'm stolen
Cuốn trôi đi, tôi đã bị đánh cắp
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ dũng cảm
Face it all together
Cùng nhau đối mặt với nó
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ dũng cảm
Face it all together
Cùng nhau đối mặt với nó
At Skyfall
Chính tại Skyfall
At Skyfall
Chính tại Skyfall
Skyfall is where we start
Skyfall là nơi ta cùng nhau bắt đầu
A thousand miles and poles apart
Xa cách ngàn dặm và các cực
Where worlds collide and days are dark
Nơi có các bên xung đột và ngày sẽ chìm đắm trong đêm tối
You may have my number
Anh có thể có số của tôi
You can take my name
Anh có thể biết tên tôi
But you'll never have my heart
Nhưng anh sẽ không bao giờ có được trái tim tôi
Let the sky fall (let the sky fall)
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles (when it crumbles)
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall (we will stand tall)
Chúng ta sẽ dũng cảm
Face it all together
Cùng nhau đối mặt với nó
Let the sky fall (let the sky fall)
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles (when it crumbles)
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall (we will stand tall)
Chúng ta sẽ dũng cảm
Face it all together
Cùng nhau đối mặt với nó
At Skyfall
Chính tại Skyfall
(Let the sky fall)
(Hãy để bầu trời sụp đổ)
(When it crumbles)
(Khi nó vỡ vụn)
(We will stand tall)
(Chúng ta sẽ dũng cảm)
(Let the sky fall)
(Hãy để bầu trời sụp đổ)
(When it crumbles)
(Khi nó vỡ vụn)
(We will stand tall)
(Chúng ta sẽ dũng cảm)
Where you go I go
Nơi anh đến, tôi sẽ đi cùng
What you see I see
Điều anh thấy cũng là điều trong mắt tôi
I know I'd never be me
Tôi biết tôi sẽ không bao giờ là chính mình
Without the security
Nếu thiếu đi sự che chở
Of your loving arms
Trong vòng tay yêu thương của anh
Keeping me from harm
Bảo vệ tôi khỏi tổn thương
Put your hand in my hand
Hãy đưa tay anh nắm lấy tay tôi
And we'll stand
Và chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Let the sky fall (let the sky fall)
Hãy để bầu trời sụp đổ (hãy để bầu trời sụp đổ)
When it crumbles (when it crumbles)
Khi nó vỡ vụn (khi nó vỡ vụn)
We will stand tall (we will stand tall)
Chúng ta sẽ dũng cảm (chúng ta sẽ dũng cảm)
Face it all together
Cùng nhau đối mặt với nó
Let the sky fall (let the sky fall)
Hãy để bầu trời sụp đổ (hãy để bầu trời sụp đổ)
When it crumbles (when it crumbles)
Khi nó vỡ vụn (khi nó vỡ vụn)
We will stand tall (we will stand tall)
Chúng ta sẽ dũng cảm
Face it all together
Cùng nhau đối mặt với nó
At Skyfall
Chính tại Skyfall
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
We will stand tall
Chúng ta sẽ dũng cảm
At skyfall
Chính tại Skyfall